ซื้อประกัน COVID-19 เจอ จ่าย ไม่จบ_เอเชีย

Last updated: 2021-02-21  |  12584 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ซื้อประกัน COVID-19 เจอ จ่าย ไม่จบ_เอเชีย

 

  คลิ๊ก ซื้อเลย   ราคา 1,825 บาท/ปี

 1. ค่าชดเชยรายวันอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
  • 125,000 บาท (วันละ 2,500 บาท สูงสุดไม่เกิน 50 วัน)
 2. การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า  ที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
  • 2,500,000 บาท
 3. ค่ารักษาพยาบาลเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน อันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
  • 250,000 บาท

  คลิ๊ก ซื้อเลย    ราคา 500 บาท/ปี

 1. ค่าชดเชยรายวันอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
  • 50,000 บาท (วันละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50 วัน)
 2. การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า  ที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
  • 500,000 บาท
 3. ตรวจพบการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
  • 50,000 บาท

  คลิ๊ก ซื้อเลย     ราคา 365 บาท/ปี

 1.  ค่าชดเชยรายวันอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
  • 25,000 บาท (วันละ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 50 วัน)
 2. การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า  ที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
  • 500,000 บาท
 3. ค่ารักษาพยาบาลเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน อันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
  • 50,000 บาท


           ภาวะโคม่า หมายถึง การสลบหรือหมดความรู้สึกที่ได้รับการวินิจฉัยโดยอายุรแพทย์ หรือประสาทศัลยแพทย์ และตรวจพบลักษณะต่อไปนี้ทุกข้อ
 1. ต้องอาศัยเครื่องช่วยชีวิต
 2. ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกอย่างน้อย 96 ชั่วโมง
 3. สมองถูกทำลายอย่างถาวร ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันภายหลัง 30 วันจากวันที่สลบหรือหมดความรู้สึก

เงื่อนไขความคุ้มครอง

 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น และอายุไม่เกิน 75 ปีบริบูรณ์
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัย COVID ของบริษัทได้ไม่เกินคนละ 2 กรมธรรม์ หรือทุนประกันภัยรวมกันไม่เกิน 1,000,000 บาท ยกเว้น เฉพาะแผน COVID 1825 ได้คนละ 1 กรมธรรม์ และไม่สามารถซื้อรวมกับแผนอื่นได้
 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ติดเชื้อหรือถูกสงสัยว่าติดเชื้อโคโรนาก่อนทำประกันภัย (ถูกสงสัยว่าติดเชื้อ หมายถึง การที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการตรวจสอบ และ/หรือ ตรวจสุขภาพแล้วโดยแพทย์และถูกกักตัวไว้เพื่อดูอาการ และ/หรือ เพื่อรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา)
 • ผู้เอาประกันภัยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ สามารถซื้อประกันได้หลังจาก 14 วัน นับจากที่ลงตราผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย
 • มีระยะรอคอย (Waiting Period) 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
รับประกันภัยโรคโควิด โดยบริษัท เอเชียประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 

โทร : 085-541-4917

  http://Line.me/ti/p/~0813076472

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้