เพิ่มเพื่อน

ประกันสุขภาพชาวต่างชาติเข้าไทย 100,000 USD (คุ้มครองโควิด19)

Last updated: 2021-11-08  |  63204 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันสุขภาพชาวต่างชาติเข้าไทย 100,000 USD (คุ้มครองโควิด19)

Click Purchase Online.  Receive Certificate in 15 min ( VISA 100,000 USD , Covid-19 cover)

ประกันชาวต่างชาติเข้าประเทศไทย สำหรับต่อวีซ่า / ประกันชาวไทยเข้าประเทศไทย (ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์)

 

hot product1. แผนประกัน Tune iPass    ( VISA 50K USD & VISA 100K USD , Covid-19 cover )

 • Lite Plan : ความคุ้มครองชีวิต 1 ล้านบาท, ค่ารักษาจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย คุ้มครอง 1.8 ล้านบาท
  • คุ้มครอง 30 วัน   ราคา 2,276 บาท
  • คุ้มครอง 60 วัน   ราคา 3,944 บาท
  • คุ้มครอง 90 วัน   ราคา 5,461 บาท
  • คุ้มครอง 180 วัน  ราคา 14,033 บาท
  • คุ้มครอง 270 วัน  ราคา 18,963 บาท
  • คุ้มครอง 365 วัน  ราคา 23,894 บาท

 
 

  คลิ๊ก ซื้อเลย  

 

hot product 2 2. แผนประกัน Tune iPass COVID-19 Only ( VISA 50K USD & VISA 100K USD ) คุ้มครอง 3.5 ล้านบาท

 • Plan 1 : ความคุ้มครองภาวะโคม่า และค่ารักษาจาก COVID-19 วงเงิน 3,500,000 บาท
  • คุ้มครอง 365 วัน ราคา 15,000 บาท
 • Plan 2 : ความคุ้มครองภาวะโคม่า และค่ารักษาจาก COVID-19 วงเงิน 1,800,000 บา
  • คุ้มครอง 365 วัน ราคา 7,500 บาท
  

Medical Expenses up to 3,500,000THB for each sickness and accident in Thailand (equivalent to at least 100,000USD),is insured under The Domestic Travel Insurance Policy with Tune Insurance Public Company Limited.
   The Domestic Travel Insurance Policy covers any medical expenses,including COVID-19, and is subject to the terms and conditions as well as the exclusions are stated in The Insurance Policy. The coverage is as follows :
   1. Outpatient Benefit-with a sum insured THB3,500,000/year/period of insurance or
   2. Inpatient Benefit-with a sum insured THB3,500,000/year/period of insurance.
   The coverage meets the minimum requirement for Alien to apply for Non-Immigrant Visa Type O-A (Period not exceeding 1 Year) in accordance with the Cabinet Resolution, dated 2 April B.E.2562 (2019) & in accordance with the mininum requirement for the Special Tourist Visa (STV) 

      จุดเด่นของแผนประกันภัย Tune iPass คือเป็นประกันภัยสำหรับคนไทยที่จะเข้าประเทศไทยในโครงการภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์ และชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทย คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากการเจ็บป่วย รวมถึงการติดเชื้อโควิด19 วงเงินความคุ้มครอง 3,500,000 บาท หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 100,000 เหรียญสหรัฐ ระยะเวลาการทำประกันภัย สามารถเลือกซื้อตามระยะเวลาที่พำนักอยู่ในประเทศไทย ประกันสุขภาพสำหรับเดินทางเข้าประเทศไทย คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากการเจ็บป่วย รวมถึงการติดเชื้อไวรัสโควิด19 เป็นประกันสำหรับคนไทยและชาวต่างชาติที่จะเข้าประเทศไทยทุกคน ตามข้อกำนดของรัฐบาลเกี่ยวกับวงเงินประกันภัยเพื่อประกอบการขอ COE

     แผนประกัน Tune iPass รองรับสำหรับชาวต่างชาติที่อยู่ในไทย ผู้ขอรับการตรวจลงตราต่อวีซ่า ประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa หรือ O-A รวมถึงวีซ่าประเภท Special Tourist Visa (STV) มีเอกสารใบรับรองความคุ้มครองเพื่อใช้ในการยื่นขอ COE กับสถานฑูต เพื่อขอเข้ามาในประเทศไทย คุ้มครองตั้งแต่วันแรกหลังจากประทับตราพลาสปอร์ตผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ไม่มีระยะเวลารอคอย คุ้มครองทันทีตามเงื่อนไขของบริษัทรับประกันภัย รวมถึงคุ้มครองในระหว่างเข้ารับการกักกันโรค 14 วัน ตามมาตรการป้องกันของรัฐบาล
     สามารถเลือกระยะเวลาคุ้มครองของแผนประกันภัย Tune iPass ได้ตั้งแต่ 30 วัน, 60 วัน, 90 วัน, 180 วัน, 270 วัน และ 365 วัน


    จุดเด่นของแผนประกัน Tune iPass COVID-19 เป็นประกันภัยที่คุ้มครองโควิด19 อย่างเดียว ราคาประหยัด ตามข้อกำหนดของรัฐบาลเกี่ยวกับวงเงินประกันภัยโควิด19 เพื่อประกอบการขอ COE เพื่อเข้ามาประเทศไทย คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 และการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด9 วงเงินความคุ้มครอง 3,500,000 บาท สำหรับคนต่างชาติที่เดินทางเข้าไทย หรือคนไทยที่เดินทางเข้ามาไทยจากต่างประเทศ สามารถรับประกันภัยได้ตั้งแต่ อายุ 1 เดือน ถึง อายุ 75 ปี, มีระยะเวลารอคอย 14 วัน

 

hot product 33. แผน Sawasdee Thailand ( VISA 100K USD )

 • การเสียชีวิต สูญสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องากอุบัติเหตุ (Including 100% Murder Assault and 100% Motorcycle)
  • ความคุ้มครอง = 1,000,000 บาท
 • การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (Including COVID-19)
  • ความคุ้มครอง = 3,500,000 บาท
 • ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
  • ความคุ้มครอง = 850,000 บาท

ราคาขึ้นอยู่กับประเทศต้นทาง : ส่งข้อมูลเพื่อขอเสนอราคา

สามารถเลือกระยะเวลาคุ้มครองของแผนประกันภัยสวัสดีไทยแลนด์ ได้ตั้งแต่ 30 วัน, 60 วัน, 90 วัน, 180 วัน, 270 วัน และ 365 วัน


เงื่อนไข ข้อตกลงความคุ้มครอง และการพิจารณาการรับประกันภัยเป็นไปตามบริษัทรับประกันภัย

ทำไมเราจำเป็นต้องทำ ประกันสุขภาพแสนเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่วนของการทำประกันสุขภาพ ชาวต่างชาติ เดินทางเข้าราชอาณาจักร
แผนประกันสุขภาพรองรับขั้นต่ำ 100,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ เพื่อขอวีซ่าเข้าประเทศไทย และเพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยภายใต้ โครงการภูเก็ตแซนบอก (Phuket Sandbox)
คุ้มครองโรค โควิด-19 วงเงินประกันโควิด 100 000 USD

กรมธรรม์ประกัน สุขภาพ ชาวต่างชาติ หนึ่งแสนเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ เป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลกรณี โรคโควิด-19 หลักประกันสุขภาพสำหรับชาวต่างชาติเข้าไทย visa Non OA, visa STV หรือหลักประกันอื่นใด ตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางพำนักอยู่ในราชอาณาจักร ในวงเงินไม่น้อยกว่า 100,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ ตามประกาศกระทรวงต่างประเทศ ประกันโควิด ทูนประกันภัยสามารถทำได้ทั้งชาวต่างชาติเข้าประเทศไทย, ชาวต่างชาติอยู่ในไทย, ชาวต่างชาติทำงานในไทย, ชาวไทยเข้าประเทศโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

Tel : 085-541-4917

Line : 0813076472

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้