เพิ่มเพื่อน

ประกันสุขภาพ แปซิฟิค ครอส

Last updated: 23 ก.ย. 2565  |  3778 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันสุขภาพ แปซิฟิค ครอส

ประกันสุขภาพ แปซิฟิค ครอส (แผน Maxima)

(ประกันุขภาพสำหรับชาวต่างชาติเข้าไทย วงเงิน 100,000 เหรียญสหรัฐ)

 • คุ้มครองโควิด 19
 • รองรับความคุ้มครองขั้นต่ำ 100,000 เหรียญสหรัฐ
 • ความคุ้มครองสูงสุด 5,000,000 บาทตต่อโรค
 • โรงพยาบาลในเครือข่ายกว่า 400 แห่ง
 • คุ้มครองกรณีฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก
 • เสนอความคุ้มครองที่คุ้มค่าหลากหลายสูงสุดถึง 20 ล้านบาท
 • รับประกันต่ออายุตลอดชีพ
 • เลือกรับส่วนลดเบี้ยประกันตามความต้องการ
 • รับพิจารณาให้ความคุ้มครองแม้มีความเสี่ยงทางสุขภาพ

ความคุ้มครอง

 1. ตัวเลือกโรงพยาบาล
  • Plan Maxxima : สามารถใช้บริการได้ทุกโรงพยาบาล
  • Plan Maxima Plus : สามารถใช้บริการได้ทุกโรงพยาบาล
 2. บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน
  • Plan Maxxima : บริการเลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทั่วโลก
  • Plan Maxima Plus : บริการเลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทั่วโลก
 3. ผลโยชน์สูงสุดต่อโรค
  • Plan Maxxima : 5,000,000 บาท
  • Plan Maxima Plus : 10,000,000 บาท
 4. ผลประโยชน์สูงสุดตลอดชีพ
  • Plan Maxxima : 20,000,000 บาท
  • Plan Maxima Plus : 40,000,000 บาท

ผลประโยชน์สำหรับผู้ป่วยใน (IPD)

 1. ค่าห้องและค่าอาหาร สูงสุดต่อวัน
  • Plan Maxxima : 8,000 บาท (ไม่จำกัดจำนวนวัน)
  • Plan Maxima Plus : 10,000 บาท (ไม่จำกัดจำนวนวัน)
 2. ค่ารักษาในห้องผู้ป่วยหนัก
  • Plan Maxxima : จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ
  • Plan Maxima Plus : จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ
 3. ค่าห้องผ่าตัด
  • Plan Maxxima : จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ
  • Plan Maxima Plus : จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ
 4. ค่าแพทย์ผ่าตัด รวมการวางแผนผ่าตัดและการดูแลหลังผ่าตัด
  • Plan Maxxima : จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ
  • Plan Maxima Plus : จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ
 5. ค่าปลูกถ่ายหรือเปลี่ยนอวัยวะสำหรับตับ หัวใจ ปอด ไต และไขกระดูก รวมค่าใช้จ่ายสำหรับผู้บริจาค
  • Plan Maxxima : 1,000,000 บาท
  • Plan Maxima Plus : 1,500,000 บาท
 6. ค่าวางยาสลบ
  • Plan Maxxima : จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ
  • Plan Maxima Plus : จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ
 7. ค่าพยาบาลพิเศษตามที่แพทย์สั่งและพยาบาลพิเศษที่บ้านต่อหลังออกจากโรงพยาบาลสูงสุดไม่เกิน 30 วัน
  • Plan Maxxima : จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ
  • Plan Maxima Plus : จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ
 8. ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยทางจิต (กรณีคนไข้ใน)
  • Plan Maxxima : 50,000 บาทต่อโรค, 200,000 บาทตลอดชีวิต
  • Plan Maxima Plus : 75,000 บาทต่อโรค, 300,000 บาทตลอดชีวิต
 9. ค่ารักษาพยาบาลั่วไป ได้แก่ ค่าวินิจฉัยโรค ค่าเอ็กซเรย์ ค่าผู้เชี่ยวชาญ ค่ายา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าเช่าเก้าอี้รถเข็น ค่าอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการผ่าตัด และค่าอวัยวะเทียม
  • Plan Maxxima : จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ
  • Plan Maxima Plus : จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ
 10. ค่าแพทย์เยี่ยม (กรณีไม่มีการผ่าตัด)
  • Plan Maxxima : จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ
  • Plan Maxima Plus : จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ
 11. ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
  • Plan Maxxima : จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ
  • Plan Maxima Plus : จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ

ผลประโยชน์สำหรับผู้ป่วยนอก (OPD)

 1. การรักษาพยาบาลฉุกเฉินแบบคนไข้นอก
  • Plan Maxxima : จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ
  • Plan Maxima Plus : จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ
 2. ค่าแพทย์,ค่ายา,ค่าเอ็กซ์เรย์,ค่าตรวจในห้องแล็ป,การผ่าตัดเล็ก,การทำแผล,การรักษาด้วยเคมีบำบัด และการฉายแสง
  • Plan Maxxima : จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ
  • Plan Maxima Plus : จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ
 3. คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการรักษาโดยแพทย์ทางเลือก เช่น การจัดกระดูก ฝังเข็ม กายภาพบำบัด โดยมิต้องพบแพทย์แผนปัจจุบัน (จำกัดจำนวนครั้ง)
  • Plan Maxxima : จำนวน 5 ครั้งต่อปี
  • Plan Maxima Plus : จำนวน 7 ครั้งต่อปี

ค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉิน

 1. ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน รวมถึงอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล
  • Plan Maxxima : คุ้มครองตามจริง
  • Plan Maxima Plus : คุ้มครองตามจริง
 2. ค่าบริการฉุกเฉินทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
  • Plan Maxxima : คุ้มครองตามจริง
  • Plan Maxima Plus : คุ้มครองตามจริง
 3. ค่าเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน
  • Plan Maxxima : คุ้มครองตามจริง
  • Plan Maxima Plus : คุ้มครองตามจริง

ค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตร และการแท้งบุตร

 1. ค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตร สูงสุดต่อครั้ง คุ้มครองกรณีทำประกันมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
  • Plan Maxxima : 60,000 บาท (คลอดธรรมชาติ) , 100,000 บาท (คลอดโดยการผ่าตัด)
  • Plan Maxima Plus : 70,000 บาท (คลอดธรรมชาติ) , 120,000 บาท (คลอดโดยการผ่าตัด)
 2. ค่าใช้จ่ายสำหรับการแท้งบุตรกรณีเปิดและขูดมดลูก
  • Plan Maxxima : 40,000 บาท
  • Plan Maxima Plus : 50,000 บาท

ผลประโยชน์อื่นๆ

 1. ค่าใช้จ่ายในการบำบัดรักษาโรคทางทันตกรรมจ่าย 80 %
  • Plan Maxxima : 80,000 บาท (ซื้อเพิ่มได้)
  • Plan Maxima Plus : 80,000 บาท (ซื้อเพิ่มได้)
 2. ค่าใช้จ่ายในการตรวจทางด้านสายตาจ่าย 80 %
  • Plan Maxxima : 20,000 บาท (ซื้อเพิ่มได้)
  • Plan Maxima Plus : 20,000 บาท (ซื้อเพิ่มได้)
 3. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร เนื่องจากอุบัติเหตุ (อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่ม 145 บาท/100,000 บาท)
  • Plan Maxxima : 200,000 บาท (สามารถซื้อเพิ่มได้สูงสุด 20,000,000 บาท)
   Plan Maxima Plus : 400,000 บาท (สามารถซื้อเพิ่มได้สูงสุด 20,000,000 บาท)

ส่วนลดเพิ่มเติม

 1. ไม่รวมค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอก : ส่วนลดเพิ่ม 20%
 2. ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบจ่ายค่ารักษาพยาบาล 40,000 บาทแรก : ส่วนลดเพิ่ม 25.00 %
 3. ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบจ่ายค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาทแรก : ส่วนลดเพิ่ม 32.50 %
 4. ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบจ่ายค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาทแรก : ส่วนลดเพิ่ม 40.00 %
 5. ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบจ่ายค่ารักษาพยาบาล 300,000 บาทแรก : ส่วนลดเพิ่ม 50.00 %

ส่วนลดกลุ่ม - สำหรับผู้เอาประกันภัยที่บรรลุนิติภาวะที่อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์เท่านั้น

 1. จำนวน 5 - 10 คน : ส่วนลด 10 %
 2. จำนวน 11 - 20 คน : ส่วนลด 15 %
 3. จำนวนมากกว่า 21 คน : ส่วนลด 20 %
 4. ส่วนลดสำหรับครอบครัว สามี ภรรยา และบุตร : ส่วนลด 5 %

ส่วนลดกรณีไม่มีเคลม - ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ได้กับกรณีไม่มีเคลม แต่อยู่ในส่วนลดกลุ่ม

 1. ไม่มีเคลมเป็นระยะเวลา 1 ปี : ส่วนลด 10 %
 2. ไม่มีเคลมเป็นระยะเวลา 2 ปี : ส่วนลด 15 %
 3. ไม่มีเคลมเป็นระยะเวลา 3 ปีขึ้นไป : ส่วนลด 20 %

ติดต่อพนักงาน

Tel : 085-541-4917

Line ID : @pragan

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้