เพิ่มเพื่อน

ประกันความรับผิดต่อวิชาชีพแพทย์

คุณสมบัติสินค้า:

Share

Share

ประกันความรับผิดต่อวิชาชีพแพทย์

คุ้มครองการรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลทั่วประเทศ รวมคลินิกส่วนตัว

ไม่มีความรับผิดส่วนแรก

 1. แผน A : ความคุ้มครอง 1,000,000 บาทต่อครั้ง และ 2,000,000 บาท ตลอดระยะเวลาประกันภัย
  • แพทย์กลุ่ม 1 : ราคา 6,900 บาท/ปี : อายุรแพทย์, จิตแพทย์, พยาธิแพทย์, ทันตแพทย์, กุมารแพทย์, แพทย์ฝังเข็ม, รังสีแพทย์(ที่ไม่มีหัตถการ), แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว, แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู, แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน, แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
  • แพทย์กลุ่ม 2 : ราคา 9,500 บาท/ปี : จักษุแพทย์, ศัลยแพทย์ หู คอ จมูก, รังสีแพทย์(ที่มีทำหัตถการ), แพทย์ทางโลหิตวิทยา, แพทย์ทางมะเร็งวิทยา, แพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์, แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, แพทย์ที่มีทำหัตการ, แพทย์ออร์โธปิดิกส์
  • แพทย์กลุ่ม 3 : ราคา 12,400 บาท/ปี : สูตินารีแพทย์, วิสัญญีแพทย์, ศัลยแพทย์ระบบประสาทและสมอง, ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก
 2. แผน B : ความคุ้มครอง 2,000,000 บาทต่อครั้ง และ 4,000,000 บาท ตลอดระยะเวลาประกันภัย
  • แพทย์กลุ่ม 1 : ราคา 9,600 บาท/ปี : อายุรแพทย์, จิตแพทย์, พยาธิแพทย์, ทันตแพทย์, กุมารแพทย์, แพทย์ฝังเข็ม, รังสีแพทย์(ที่ไม่มีหัตถการ), แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว, แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู, แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน, แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
  • แพทย์กลุ่ม 2 : ราคา 14,200 บาท/ปี : จักษุแพทย์, ศัลยแพทย์ หู คอ จมูก, รังสีแพทย์(ที่มีทำหัตถการ), แพทย์ทางโลหิตวิทยา, แพทย์ทางมะเร็งวิทยา, แพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์, แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, แพทย์ที่มีทำหัตการ, แพทย์ออร์โธปิดิกส์
  • แพทย์กลุ่ม 3 : ราคา 20,600 บาท/ปี : สูตินารีแพทย์, วิสัญญีแพทย์, ศัลยแพทย์ระบบประสาทและสมอง, ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก
 3. แผน C : ความคุ้มครอง 3,000,000 บาทต่อครั้ง และ 6,000,000 บาท ตลอดระยะเวลาประกันภัย
  • แพทย์กลุ่ม 1 : ราคา 12,400 บาท/ปี : อายุรแพทย์, จิตแพทย์, พยาธิแพทย์, ทันตแพทย์, กุมารแพทย์, แพทย์ฝังเข็ม, รังสีแพทย์(ที่ไม่มีหัตถการ), แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว, แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู, แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน, แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
  • แพทย์กลุ่ม 2 : ราคา 22,000 บาท/ปี : จักษุแพทย์, ศัลยแพทย์ หู คอ จมูก, รังสีแพทย์(ที่มีทำหัตถการ), แพทย์ทางโลหิตวิทยา, แพทย์ทางมะเร็งวิทยา, แพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์, แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, แพทย์ที่มีทำหัตการ, แพทย์ออร์โธปิดิกส์
  • แพทย์กลุ่ม 3 : ราคา 29,500 บาท/ปี : สูตินารีแพทย์, วิสัญญีแพทย์, ศัลยแพทย์ระบบประสาทและสมอง, ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก

  คลิ๊ก ส่งข้อมูล สั่งซื้อ  


ผลประโยชน์
(หลังจากไม่มีการต่ออายุกรมธรรม์)
ขยายเวลาการแจ้งเหตุต่อไปอีก 3 เดือน  - ผู้เอาประกันภัย บอกเลิกหรือไม่ต่ออายุกรมธรรม์
ขยายเวลาการแจ้งเหตุต่อไปอีก 12 เดือน - ผู้รับประกันภัย บอกเลิกหรือไม่ต่ออายุกรมธรรม์

เงื่อนไขการรับประกัน
- แพทย์จะต้องมีใบอนุญาติประกอบโรคศิลป์ที่ถูกต้องตามกฏหมายของแพทยสภาและไม่เคยถูกเพิกถอน
- แนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกัน
- แนบสำเนาใบอนุญาต แพทยสภา
- แนบสำเนาหน้าตารางกรมธรรม์เดิม (ถ้ามี)
 
ข้อยกเว้น : บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ในกรณีดังนี้
1.การให้บริการอื่นใดที่นอกเหนือจากขอบเขตของการให้บริการทางวิชาชีพตามปกติในฐานะแพทย์
2.การให้บริการทางการแพทย์ในกรณีของศัลยกรรมตกแต่ง (plastic/esthetic surgery) ยกเว้นแต่มีการวินิจฉัยหรือเหตุผลทางอายุรเวทจะให้ความคุ้มครองเฉพาะการผ่าตัดเพื่อทำให้กลับเหมือนเดิม (reconstructive surgery) ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุ หรือความผิดปกติที่เป็นมาแต่กำเนิด
3.การปฏิบัติการของธนาคารเลือด
4.การใช้ยาเพื่อลดน้ำหนัก
5.การปฏิบัติการของทันตแพทย์และทันตศัลยแพทย์เกี่ยวกับ
- การใช้ยาสลบ
- การปฏิบัติการใดที่ดำเนินไปภายใต้การใช้ยาสลบ เว้นแต่กระทำภายในโรงพยาบาล
6. การให้บริการขณะที่อยู่ภายใต้อิทธิพลสิ่งเสพติดหรือสิ่งมึนเมา
7. การกระทำโดยเจตนา ไม่ซื่อสัตย์ ประสงค์ร้าย กระทำผิดทางอาญา หรือผิดกฏหมายของผู้เอาประกันภัย
8. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการแผ่รังสีหรือการปนเปื้อน กัมมันตภาพรังสี
9. สงคราม สงครามกลางเมือง การจราจล การก่อการร้าย
10. การขาย จัดหา หรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หรือการเรียกร้องซึ่งเกิดจากการที่สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ไม่สามารถตอบสนองความต้องการตามเจตนาของสินค้า หรือไม่มีคุณสมบัติตามที่ระบุรับรองหรือรับประกัน
11. ความรับผิดของผู้เอาประกันภัยที่เกิดจากสัญญา ข้อตกลงอื่นๆ การรับรอง หรือรับประกัน

รับประกันภัยโดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัทที่รับประกันภัย ความรับผิดวิชาชีพแพทย์ ก็มีหลากหลายให้เลือกอาทิเช่น กรุงเทพประกันภัย ประกันแพทย์, ประกันวิชาชีพแพทย์ อาคเนย์,ประกันวิชาชีพแพทย์ ทิพยประกันภัย,ประกันวิชาชีพแพทย์ thaiclinic,วิริยะ ประกันภัย แพทย์ ,ประกัน วิชาชีพแพทย์

  คลิ๊ก ส่งข้อมูล สั่งซื้อ  

ใบคำขอประกันวิชาชีพแพทย์_ทิพย

Tel : 085-541-4917

Line : @pragan

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้