เพิ่มเพื่อน

ประกันร้านขายแก๊ซหุงต้ม

Last updated: 23 ก.ย. 2565  |  3981 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันร้านขายแก๊ซหุงต้ม

   ประกันร้านขายแก๊ซหุงต้ม ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมก๊าซปิโตเลียมเหลว (LPG)

   บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามผู้เอาประกันภัยกรณีผู้เอาประกันภัยมีความรับผิดตามกฎหมายต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากอัคคีภัย หรือการระเบิดอันเกิดจากการประกอบกิจการเชื้อเพลิงก๊าซปิโตเลียมเหลว (LPG)หรือการจัดเก็บเชื้อเพลิงก๊าซปิโตเลียมเหลว (LPG) ในสถานที่ประกอบการ และทำให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย ดังต่อไปนี้

ข้อตกลงความคุ้มครอง

  1. การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ชดใช้ 200,000 บาทต่อคน 
  2. ค่ารักษาพยาบาลที่ได้ชดใช้ตามความเสียหายที่แท้จริงแต่ไม่เกิน 200,000 บาทต่อคน (ทั้งนี้ในกรณี ข้อ 1 และ ข้อ 2 รวมกันไม่เกิน 200,000 บาทต่อคน)
  3. ความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ได้รับความเสียหาย ชดใช้ตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย ตามประเภทกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมก๊าซปิโตรเลียมเหลว

   ความสูญเสีย หรือความเสียหายตามข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1, 2 และ 3 รวมกันไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิดต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย (ขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด)

ตัวอย่างเบี้ยMIT : ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)

  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว

จำนวนเงินจำกัดความรับผิด 2,000,000 บาทต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร       = 4,834.26  บาท 

  สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว
จำนวนเงินจำกัดความรับผิด 2,000,000 บาทต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร       = 2,363.63  บาท
 
  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ ลักษณะที่ 3
       (ก) ที่เก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว ไม่เกิน 500,000 ลิตร
จำนวนเงินจำกัดความรับผิด 1,500,000 บาทต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร       = 3,652.98  บาท
 
       (ข) ที่เก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว เกิน 500,000 ลิตร
จำนวนเงินจำกัดความรับผิด 20,000,000 บาทต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร       =      *           บาท
 
   สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ ลักษณะที่ 2
       (ก) ที่ไม่ตั้งอยู่ในตึกแถวหรือห้องแถว
จำนวนเงินจำกัดความรับผิด 1,000,000 บาทต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร        = 2,685.70  บาท**
       
       (ข) ที่ตั้งอยู่ในตึกแถวหรือห้องแถว
จำนวนเงินจำกัดความรับผิด 1,500,000 บาทต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร        = 3,222.84  บาท**
 
  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บลักษณะที่ 2
จำนวนเงินจำกัดความรับผิด 1,500,000 บาทต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร        = 4,818.21  บาท
 
  คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว
จำนวนเงินจำกัดความรับผิด 25,000,000 บาทต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร        =      ***         บาท
 
รับประกันภัยโดยบริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
  • ข้อ 3 (ข)* บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจากรูปถ่ายและบริเวณโดยรอบของที่เก็บก๊าซเพื่อประกอบการพิจารณา
  • ข้อ 4 (ก)** และ (ข)** ปรับปรุงใหม่ และเริ่มบังคับใช้ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
  • ข้อ 6* ** บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัย จากรูปถ่ายของคลังที่เก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว และลักษณะบริเวณโดยรอบของคลังที่เก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว เพื่อนำมาประกอบการพิจารณารับประกันภัย

ติดต่อพนักงาน

Tel : 085-541-4917

Line ID : @pragan

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้