เพิ่มเพื่อน

ประกันขนส่งวัตถุอันตราย

Last updated: 23 ก.ย. 2565  |  3562 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันขนส่งสินค้า

ประกันความรับผิดตามกฎหมายจากการขนส่งวัตถุอันตรายทางบก

คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายจากอุบัติเหตุระหว่างการขนส่งสินค้า วัตถุอันตราย

ประเภทรถบรรทุก

 • รถยนต์บรรทุกเพื่อการพาณิชย์พิเศษ รหัสรถ 340
 • รถพ่วงเพื่อการพาณิชย์พิเศษ รหัสรถ 540

การประกันความรับผิดตามกฎหมายจากการขนส่งวัตถุอันตรายทางบก เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก กรณีที่ผู้ประกอบการขนส่งวัตถุอันตรายเกิดอุบัติเหตุ และทำให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินต่อบุคคลภายนอก

เบี้ยประกันภัยรวมภาษีและอากร

คุ้มครองจำนวนเงินความรับผิด 5,000,000 บาทต่อครั้งต่อปีกรมธรรม์
รับประกันภัยโดย บริษัทนำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประเภทวัตถุอันตรายที่ขนส่ง

 1. ประเภทวัตถุระเบิด                                                                         ราคา 18,799.90 บา
 2. ประเภทก๊าซก๊าซไวไฟ                                                                     ราคา 8,057.10 บาท
  1. ก๊าซไม่ไวไฟ                                                                          ราคา 8,057.10 บาท
  2. ก๊าซพิษ เช่น กรดเกลือ                                                       ราคา 15,577.06 บาท
 3. ประเภทของเหลวไวไฟ                                                                   ราคา 11,817.08 บา
 4. ประเภทของแข็งไวไฟ สารที่ลุกไหม้ได้เอง และสารให้ก๊าซไวไฟเมื่อสัมผัสน้ำ
  1. ของแข็งไวไฟ                                                                      ราคา 8,057.10 บาท
  2. สารที่ลุกไหม้ได้เอง                                                              ราคา 18,799.90 บาท
  3. สารที่ให้ก๊าซไวไฟเมื่อสัมผัสกับน้ำ                                      ราคา 18,799.90 บาท
 5. ประเภทสารออกซิไดส์ และสารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์
  1. สารออกซิไดส์                                                                      ราคา 13,428.50 บาท
  2. สารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์                                                    ราคา 11,817.00 บาท
 6. ประเภทสารพิษ และสารติดเชื้อ
  1. สารพิษ                                                                                  ราคา 15,577.06 บาท
  2. สารติดเชื้อ                                                                            ราคา 18,799.90 บาท
 7. ประเภทวัตถุกัมมันตรังสี                                                                ราคา 18,799.90 บาท
 8. ประเภทสารกัดกร่อน                                                                      ราคา 8,057.10 บาท
 9. ประเภทวัตถุอันตรายอื่นๆ ซึ่งไม่อยู่ในประเภท 1-8
  1. สารคลอไรด์ / คลอรีน                                                          ราคา 15,577.06 บาท
  2. วัตถุอันตรายอื่นๆ                                                                 ราคา 8,057.10 บาท

 

หมายเหตุ : กรณีแจ้งประกันภัยพร้อมกันตั้งแต่ 3 คันขึ้นไป รับส่วนลดกลุ่ม 10%

                   ต้องทำประกันภัยร่วมกับภาคสมัครใจ

เอกสารแนบ สำหรับการทำประกันภัย

 1. สำเนาบัตรประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา)
 2. หนังสือจดทะเบียน และสำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้ลงนาม (กรณีนิติบุคคล)
 3. สำเนาทะเบียนรถ

ความคุ้มครองเบื้องต้น

บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ความสูญเสีย หรือความเสียหาย อันเกิดแก่บุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดตามกฎหมายเนื่องจากการรั่วไหล การระเบิด หรือการติดไฟของวัตถุอันตราย ที่ทำการขนส่งโดยผู้เอาประกันภัย ในยานพาหนะขนส่งที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย และเป็นผลทำให้เกิด

 1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 2. ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 3. ค่าใช้จ่ายในการขจัด เคลื่อนย้าย บำบัด บรรเทาความเสียหาย รวมทั้งการฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิม หรือสภาพใกล้เคียงกับสภาพเดิม ซึ่งรวมถึงความเสียหายแก่สัตว์ พืช สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพย์สินของแผ่นดิน หรือทรัพย์ไม่มีเจ้าของ
 4. ความคุ้มครองดังกล่าวข้างต้น ให้รวมถึงค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ชดใช้ให้กับผู้เรียกร้อง และค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมซึ่งผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปด้วยความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทประกันภัย แต่เมื่อรวมกับความคุ้มครองอย่างิื่นแล้วจะต้องไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ข้อแนะนำกรณีเกิดอุบัติเหตุ

 1. เมื่อมีเหตุการณ์อุบัติเหตุใดๆ เกิดขึ้น ควรรีบแจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบทันที
 2. เมื่อได้รับหมายศาล หรือคำสั่ง หรือคำบังคับของศาล ให้รีบส่งต่อให้บริษัทประกันภัยทันที
 3. ผู้เอาประกันภัยจะต้อง ไม่ตกลง ยินยอมเสมอ หรือให้สัญญาว่าจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทประกันภัย เว้นแต่บริษัทประกันภัยไม่ได้จัดการต่อการเรียกร้องนั้น
 4. ส่งรายละเอียดและช่วยเหลือตามความจำเป็น เพื่อให้บริษัทประกันภัยตกลงชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือต่อสู้ข้อเรียกร้องใดๆ หรือฟ้องคดีได้

ติดต่อพนักงาน

Tel : 085-541-4917

Line : @pragan

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้