เพิ่มเพื่อน

พรบ.หอพัก ประกันห้องเช่า

Last updated: 23 ก.ย. 2565  |  1716 จำนวนผู้เข้าชม  | 

พรบ.หอพัก ประกันห้องเช่า

ความคุ้มครอง

คุ้มครองการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ค่ารักษาพยาบาล ทรัพย์สินส่วนตัวของผู้พัก อันเป็นผลมาจากหอพักเกิดไฟไหม้ ระเบิด หรือผู้พัก ถูกฆาตกรรม การถูกทำร้ายร่างกายโดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะพักในหอพัก

 1. การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อันเป็นผลมาจากหอพักเกิดไฟไหม้ หรือระเบิด หรือผู้พักถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย โดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะพักในหอพัก
  • จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาทต่อคน
 2. ค่ารักษาพยาบาลของผู้พัก อันเป็นผลมาจากภัยที่ได้รับามคุ้มครองตามข้อ 1.
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยจ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาทต่อคน
 3. คุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวของผู้พัก อันเป็นผลมาจากหอพักไฟไหม้ หรือระเบิด
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยจ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาทต่อคน

เบี้ยประกันภัย

ราคา 24 บาทต่อคนต่อปี ไม่รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม, เบี้ยประกันภัยคำนวณจากอัตราเบี้ยประกันภัยคูณจำนวนผู้ได้รับความคุ้มครองสูงสุด )

ผู้ที่ได้รับความคุ้มครอง

กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพักตามทะเบียนผู้พัก ณ สถานที่เอาประกันภัย และรวมถึงผู้พักที่ขณะเริ่มเข้าพักมีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาในระดับไม่สูงกว่าปริญญาตรี และอายุไม่เกิน 25 ปี และยังคงพักในสถานที่เอาประกันภัย

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

 • การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การทำร้ายร่างกายตนเอง
 • ขณะผู้พักเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
 • ทรัพย์สินส่วนตัวของผู้พัก ดังนี้ (เว้นแต่ระบุไว้ชัดเจนในกรมธรรม์ประกันภัย)
  • เงินแท่ง หรือเงินรูปพรรรณ หรือทองคำแท่ง หรือทองรูปพรรณ หรืออัญมณี
  • โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ
  • ต้นฉบับหรือสำเนาเอกสาร แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน การออกแบบ ลวดลาย แบบหรือแบบพิมพ์หรือแม่พิมพ์
  • หลักประกันหนี้สิน หลักทรัพย์ เอการสำคัญต่างๆ ไปรษณียากร อากร แสตมป์ เงินตรา ธนบัตร เช็ค บัตรเติมเงินโทรศัพท์ ัตรเครดิต หรือเอกสารทางธุรกิจ
  • วัตถุระเบิด
  • ยานพาหนะทุกชนิด ไม่ว่าเป็นยานพาหนะทางบก ทางน้ำ หรือทางอากาศ

ข้อยกเว้นทั่วไป

 • สงคราม การรุกราน กระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติหรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฎ การจราจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆที่จะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
  • การก่อการร้าย
  • การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือจากการนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกตัวทางนิวเคลียร์การดำเนินติดต่อไปด้วยตนเอง
  • การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถัอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้
ติดต่อพนังาน

Tel : 085-541-4917

Line ID : @pragan

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้