เพิ่มเพื่อน

ประกันรถยนต์ ประเภท2+ รถตู้ ราคาถูก

Last updated: 23 ก.ย. 2565  |  4174 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันรถยนต์ ประเภท2+ รถตู้ ราคาถูก

  ประกันรถยนต์ ป2+ รถตู้

(ปิดการขาย) 

(รหัส 210) รถตู้ใช้ส่วนบุคคล 

 • คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ยนต์ สูญหาย ไฟไหม้
 • คุ้มครองความรับผิดต่อ ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย บุคคลภายนอก เเละรวมผู้โดยสารคันที่เอาประกันภัย
 • คุ้มครองความรับผิดต่อความเสียหายทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ เฉพาะกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น
 • คุ้มครองตามเอกสารเเนบท้าย การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล เเละประกันตัวผู้ขับขี่

1. แผนประกัน ป2+ X เอเชีย ทุนประกัน 1.5 แสนบาท : เพิ่มความคุ้มครอง 4 ภัยธรรมชาติ น้ำท่วม, แผ่นดินไหว, ลูกเห็บ, ลมพายุ
 • รถญี่ปุ่นและอื่นๆ (กลุ่ม 3-5)(2X15210)   ราคา 9,700 บาท
 • รถยุโรป (กลุ่ม 1-2)(2XE15210)                ราคา 10,700 บาท

2. แผนประกัน ป2+ X เอเชีย ทุนประกัน 2 แสนบาท : เพิ่มความคุ้มครอง 4 ภัยธรรมชาติ น้ำท่วม, แผ่นดินไหว, ลูกเห็บ, ลมพายุ

 • รถญี่ปุ่นและอื่นๆ (กลุ่ม 3-5)(2P20210)   ราคา 10,300 บาท
 • รถยุโรป (กลุ่ม 1-2)(2PE20210)                ราคา 11,300 บาท

3. แผนประกัน ป2+ X เอเชีย ทุนประกัน 3 แสนบาท : เพิ่มความคุ้มครอง 4 ภัยธรรมชาติ น้ำท่วม, แผ่นดินไหว, ลูกเห็บ, ลมพายุ

 • รถญี่ปุ่นและอื่นๆ (กลุ่ม 3-5)(2P30210)   ราคา 11,300 บาท
 • รถยุโรป (กลุ่ม 1-2)(2PE30210)                 ราคา 12,300 บาท

 

  ประกันรถยนต์ ป3+ รถตู้ 

(ปิดการขาย) 

รหัส 210 รถตู้ ใช้ส่วนบุคคล

รหัส 220 รถตู้ใช้รับ-ส่งนักเรียน พนักงาน

รหัส 230 รถตู้ใช้รับจ้างไม่ประจำทาง

 • คุ้มครองความรับผิดต่อ ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย บุคคลภายนอก เเละรวมผู้โดยสารคันที่เอาประกันภัย
 • คุ้มครองความรับผิดต่อความเสียหายทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ เฉพาะกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น
 • คุ้มครองตามเอกสารเเนบท้าย การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล เเละประกันตัวผู้ขับขี่


1. แผนประกัน ป3+ X เอเชีย ทุนประกัน 1 แสนบาท : รถตู้ใช้ส่วนบุคคล รหัส 210

 • รถตู้หมวดทะเบียนตัวอักษรสีน้ำเงิน-ฟ้า (3V210)         ราคา 8,800 บาท

2. แผนประกัน ป3+ X เอเชีย ทุนประกัน 1 แสนบาท : รถตู้ใช้รับ - ส่งนักเรียน และพนักงาน รหัส 220

 • รถตู้หมวดทะเบียนตัวอักษรสีน้ำเงิน-ฟ้า (3SV220/2)     ราคา 9,200 บาท

3. แผนประกัน ป3+ X เอเชีย ทุนประกัน 1 แสนบาท : รถตู้ใช้รับจ้างไม่ประจำทาง รหัส 230

 • รถตู้หมวดทะเบียนตัวเลขที่รหัสนำหน้าด้วย 30 - 39 (3CV230)     ราคา 14,800 บาท (ที่นั่งละ1แสน)
 • รถตู้หมวดทะเบียนตัวเลขที่รหัสนำหน้าด้วย 30 - 39 (3CV230)     ราคา 18,800 บาท (ที่นั่งละ3แสน)

 

เงื่อนไขความคุ้มครอง ป2+ รถตู้ส่วนบุคคล (รหัส 210)

 • รถตู้ส่วนบุคคล (รหัส 210)
 • เบี้ยประกันภัยข้างต้นยังไม่รวมประกันภัย พรบ.(ภาคบังคับ) :  ตู้ = 1,182.35 บาท
 • ไม่จำกัดายุรถยนต์ กรณีซ่อมห้างอายุรถยนต์ไม่เกิน 5 ปี และไม่ต้องตรวจสภาพรถก่อนทำประกันภัย (ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะรถยนต์ที่บริษัทกำหนด)
 • มูลค่ารถขณะที่เอาประกันภัย ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันที่เลือก และคุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากอุปกรณ์มาตรฐานเดิมจากโรงงานไม่เกิน 20,000 บาท
 • เบี้ยประกันภัยข้างต้นได้คำนวณวมส่วนลดกล้อง (CCTV) ไว้แล้ว และมีผลบังคับจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง โดยบอกล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 30 วัน

รถยนต์ที่บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ไม่รับประกันภัย

 • รถยนต์ที่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า รถยนต์ที่ใช้เพื่อการพาณิชย์,รถมูลนิธิ,รถร่วมกตัญญู,รถกู้ชีพ,รถอาสากู้ภัย,รถติดไซเรน ฯลฯ
 • รถยนต์บรรทุกเชื้อเพลิง,กรด,แก๊ส หรือบรรทุกวัตถุอันตราย รถยนต์ที่มีการตกแต่งเพิ่มเติม หรือดัดแปลงสภาพจากเดิม เช่น รถโหลดเตี้ยหรือยกสูง รถปรับแต่งเครื่องยนต์ ติดเคฟลาร์ สติ๊กเกอร์ตกแต่งทุกชนิด และหรือที่มีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมพิเศษต่างๆ เช่น ติดตั้งตู้เหล็กพร้อมเครื่องทำความเย็น เครน ตะแกรงเหล็ก เฮี๊ยบ โครงเหล็กหรือหลังคา หรืออุปกรณ์ใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับการขนส่งสิ่งของหรือสินค้าทุกชนิด

เงื่อนไขความคุ้มครอง ป3+ รถตู้โดยสาร (รหัส 210, รหัส 220, รหัส 230)

 • แผน1 : สำหรับรถตู้โดยสารใช้ส่วนบุคคล ไม่ใช้โดยสารรับจ้างสาธารณะ หรือให้เช่า หรือใช้เพื่อการพาณิชย์ ไม่จำกัดอายุรถ และไม่ต้องตรวจสภาพรถก่อนทำประกันภัย
 • แผน2 : สำหรับรถตู้ใช้รับ-ส่งนักเรียน และพนักงาน ไม่ใช้โดยสารรับจ้างสาธารณะ หรือให้เช่า หรือใช้เพื่อการพาณิชย์ ไม่จำกัดอายุรถ และไม่ต้องตรวจสภาพรถก่อนทำประกันภัย
 • แผน3-4 : สำหรับรถตู้โดยสารใช้รับจ้างไม่ประจำทาง (รหัสนำหน้าด้วย 30 - 39) ไม่ใช้โดยสารรับจ้างสาธารณะ หรือให้เช่า หรือใช้เพื่อการพาณิชย์ ไม่จำกัดอายุรถ และไม่ต้องตรวจสภาพรถก่อนทำประกันภัย
  • กรณีป้ายทะเบียนรถตู้โดยสารที่รหัสนำหน้าด้วย 30 - 39 และนำไปใช้รับ-ส่งนักเรียน และพนักงาน ไม่รถใช้เบี้ยประกันภัยแผน 1 - 2 ต้องใช้เบี้ยประกันภัยแผน 3 - 4 เท่านั้น
 • เบี้ยประกันภัยงต้นยังไม่รวมเบี้ยประกันภัย พรบ. (ภาคบังคับ) : รหัส 210 = 1,182.35 บาท, รหัส 220 และรหัส 230 = 2,493.10 บาท
 • มูลค่ารถขณะที่เอาประกันภัย ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัยที่เลือก และคุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากอุปกรณ์เครื่องตกแต่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากอุปกรณ์มาตรฐานเดิมจากโรงงานไม่เกิน 20,000 บาท
 • เบี้ยประกันภัยข้างต้นได้คำนวณส่วนลดกล้อง CCTV ไว้แล้ว และมีลบังคับจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง

รถยนต์ที่บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ไม่รับประกันภัย

 • รถตู้รับจ้างสาธารณะ (ป้ายเหลือง), รถ ขสมก., และรถ บขส., รถที่ใช้ร่วมกับมูลนิธิ เช่น รถร่วมกตัญญู,รถกู้ชีพ,รถอาสากู้ภัย,รถติดไซเรน ฯลฯ
 • รถยนต์ที่มีการตกแต่งเพิ่มเติม หรือดัดแปลงสภาพจากเดิม เช่น รถโหลดเตี้ยหรือยกสูง รถปรับแต่งเครื่องยนต์ ติดเคฟลาร์ สติ๊กเกอร์ตกแต่งทุกชนิด
 • รถยนต์ป้ายทะเบียนพื้นสีขาว - ตัวอักษรสีน้ำเงิน / ฟ้า, รหัสนำหน้าด้วย 36 - 39 (รถตู้โดยสารไม่ประจำทาง ม. 2 (จ) - รถตู้ชนิดพิเศษ
 • รถยนต์ป้ายทะเบียนพื้นสีเหลือง - ตัวเลขสีดำ, รหัสนำหน้าด้วย 30 - 35 (รถตู้โดยสารไม่ประจำทาง)
ติดต่อพนักงาน

Tel : 085-541-4917

Line ID : @pragan

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้