เพิ่มเพื่อน

ประกันภัยเหมืองขุดเหรียญคริปโตฯ

Last updated: 23 ก.ย. 2565  |  591 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันภัยเหมืองขุดเหรียญคริปโตฯ

การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

เหมืองขุดเหรียญดิจิตอล (คริปโตฯ)

ประเภทธุรกิจ

พื้นที่วางคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ เครื่องขุดเหรียญดิจิตอล และสำนักงาน (ข้อรับรองที่ 48)

ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย

สิ่งปลูกสร้างตัวอาคาร (ม่รวมรากฐาน) รวมส่วนปรับปรุงต่อเติมอาคาร รั้ว กำแพง ประตู รวมถึงกระจกที่ติดตั้งถาวรซึ่งเป็นส่วนประกอบกับตัวอาคาร ระบบสุขาภิบาล และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ

เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ

เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องขุดเหรียญดิจิตอลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผู้เอาประกัน

ความคุ้มครอง

ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันมีสาเหตุมาจาก ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยลมพายุ ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ ภัยลูกเห็บ ภัยจากควัน ภัยจากอากาศยาน ภัยจากการเฉี่ยวและหรือการชนของยวดยานพหนะ ภัยจากการนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย (ยกเว้นการกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม) การลักทรัพย์ที่ปรากฎร่องรอยงัดแงะต่อตัวอาคาร การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ รวมถึงอุบัติเหตุจากปัจจัยภายนอกภายใต้เงื่อนไข และข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินฉบับมาตรฐาน

ความรับผิดส่วนแรกของผู้เอาประกันภัย, ขยายความคุ้มครอง, จำกัดจำนวนเงิน, เงื่อนไขพิเศษ, ข้อยกเว้นเพิ่มเติม และอัตราเบี้ยประกันภัย เป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย

หมายเหตุ

  1. ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยต้องเป็นทรัพย์สินที่มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
  2. ส่งข้อมูลให้บริษัทพิจารณาเพื่อออกข้อเสนอประกันภัย และข้อเสนอมีผลบังคับใช้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกข้อเสนอ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และอัตราเบี้ยประกันภัยหากพ้นกำหนดดังกล่าว หรือหากพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงและทำให้ความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นก่อน หรือเป็นผลสืบเนื่องกันก่อนวันที่แจ้งทำประกันภัย
  3. บริษัทฯจะต้องดำเนินการสำรวจสถานที่เอาประกันภัย และขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และอัตราเบี้ยประกันภัยหากตรวจสอบพบว่าความเสี่ยงภัยไม่เป็นปตามมาตรฐานของบริษัทฯ
  4. ตรวจสอบจำนวนเงินเอาประกันภัยให้เป็นไปตามมูลค่าทรัพย์สินที่แท้จริง กรณีที่จำนวนเงินเอาประกันภัยต่ำกว่ามูลค่าแท้จริงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยในขณะเกิดการสูญเสียหรือเสียหาย อันเนื่องมาจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ ให้ถือว่าผูเอาประกันภัยเป็นผู้รับประกันภัยตนเองในส่วนที่แตกต่างกันกับมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย และในการคำนวณค่าสินไหมทดแทน ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับภาระส่วนเฉลี่ยการสูญเสียหรือเสียหายไปตามส่วนในทุกรายการ และหากมีมากกว่าหนึ่งรายการให้แยกพิจารณาเป็นแต่ละรายการไป

ติดต่อพนักงาน

Tel : 085-541-4917

Line ID : @pragan

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้