เพิ่มเพื่อน

ประกันทดแทนแรงงาน และความรับผิดนายจ้างต่อลูกจ้าง

ประกันทดแทนแรงงาน

Workmen Compensation (WC)

กรมธรรม์ให้ความคุ้มครองและชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัยตามจำนวนที่ระบุใน กฎหมายแรงงาน
โดยชดใช้สำหรับ
     ลูกจ้างที่ประสบอุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วย หรือเสียชีวิต ขณะปฏิบัติหน้าที่ให้แก่นายจ้าง
 

ประกันความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง

Employer's Liability (EL)

กรมธรรม์ให้ความคุ้มครองและชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัยตามจำนวนที่ระบุใน กฏหมายแพ่งและพาณิชย์

โดยชดใช้สำหรับ
     ลูกจ้างที่ประสบอุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วย หรือเสียชีวิต ขณะปฏิบัติหน้าที่ให้แก่นายจ้าง อันเกิดจากความประมาทเลินเล่อ ละเลยการดูแล เอาใจใส่ ของนายจ้าง

ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการพิจารณารับประกันภัย
   1.รายละเอียดของผู้เอาประกันภัย (ชื่อ ที่อยู่ ประเภทธุรกิจ)
   2.จำนวนลูกจ้าง พร้อมระบุ อาชีพ/ตำแหน่ง
   3.ประมาณการรายได้ต่อปี / โครงการ
   4.ระยเวลาความคุ้มครอง (ปี / โครงการ)
   5.สถานที่ปฏิบัติงาน
ปัจจัยที่มีผลต่อเบี้ยประกันภัย
   1.จำนวนลูกจ้าง (No. of Employee)
   2.ประมาณการรายได้ต่ปี / โครงการ (Estimated Payrolls per year or project)
   3.อาชีพ / ตำแหน่ง / สัญชาติ (Position / Nationality)
   4.อาณาเขตความคุ้มครอง / กฏหมายบังคับใช้ (Territory / Jurisdiction)
   5.วงเงินจำกัดความรับผิด (Limit of Liability)

ติดต่อพนักงาน

โทร : 085-541-4917

Line ID : @pragan

image

ผลิตภัณฑ์

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้