เพิ่มเพื่อน

ประกันภัยธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SME)

บริการประกันภัยสำหรับธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม 

เช่น ประกันทรัพย์สินโรงงาน, ประกันทรัพย์สินออฟฟิต, ประกันทรัพย์สินสำนักงาน, ประกันทรัพย์สินคลังสินค้า, ประกันทรัพย์สิน, ประกันอัคคีภัย, ประกันโรงงาน สำหรับสถานประกอบการ ประกันโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการผลิต จัดจำหน่าย หรือประกันคลังสินค้า สต๊อกสินค้า

หมวดที่ 1 การประกันอัคคีภัยและภัยเพิ่มเติม :  คุ้มครองทรัพย์สินสูงสุดไม่เกินทุนประกันภัยรวม ต่อเหตุการณ์ และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

ความคุ้มครอง : ความสูญเสีย หรือเสียหายของทรัพย์สินเอาประกันภัย ซึ่งเกิดจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองดังต่อไปนี้
                       ไฟไหม้, ฟ้าผ่า, แรงระเบิดของแก๊ส
ขยายความคุ้มครอง
                        ภัยระเบิด, ภัยจากอากาศยาน, ภัยจากควัน, ภัยลมพายุ, ภัยลูกเห็บ, ภัยแผ่นดินไหว, ภูเขาไฟระเบิด
                        ภัยเนื่องจากน้ำ, ภัยการเฉี่ยวหรือการชนของยวดยานพาหนะ, ภัยจากการนัดหยุดงาน, การจราจล, หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย (ยกเว้นการกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม)
                        ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า (Electrical Injury)
                        ภัยน้ำท่วม
หมวดที่ 2 การประกันภัยเงินทดแทนการสูญเสียรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ
2.1 เงินทดแทนการสูญเสียรายได้
2.2 เงินทดแทนค่าใช้จ่ายต่างๆ

หมวดที่ 3 การประกันภัยกระจก
หมวดที่ 4 การประกันภัยเงินสด
หมวดที่ 5 การประกันภัยโจรกรรม
หมวดที่ 6 การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ติดต่อพนักงาน

เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพิ่มเติม

 1. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษทรัพย์สินส่วนบุคคล (ในวงเงินไม่เกิน 2,500 บาทต่อคน และไม่เกิน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อครั้ง และสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
 2. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง
 3. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการป้องกันชั่วคราว (ในวงเงิน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
 4. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยค่าใช้จ่ายเร่งงาน (ในวงเงิน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
 5. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยคำสั่งเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานผู้มีอำนาจตามกฏหมาย
 6. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการจ่ายค่าสินไหมทดแทนบางส่วน
 7. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารและข้อมูล (ในวงเงิน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 600,000 บาท ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
 8. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษการเพิ่มเติมทรัพย์สิน ((90 วัน) ,ในวงเงิน 10% ของจำนวนเอาประกันภัย)
 9. เอกสารแนบท้ายคุ้มครองการชดใช้ตามมูลค่าในการจัดการทดแทนทรัพย์สิน
 10. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขนส่ง (ในวงเงิน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
 11. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยม่านบังแดด ม่านบังตา เครื่องหมาย ป้ายต่างๆ หรือสิ่งติดตั้งตรึงตราอื่นๆ นอกอาคาร (ในวงเงิน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
 12. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยความสูญเสียหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า

หมายเหตุ :

 • การทำประกันภัยตามมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน
 • กรณีประกันภัยทรัพย์สินต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง

              ค่าสินไหมทดแทน       =       (จำนวนเงินเอาประกันภัย x มูลค่าความเสียหาย) - ค่าความเสียหายส่วนแรก (ถ้ามี)  
                                                              มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย

ติดต่อพนักงาน

Tel : 085-541-4917

Line ID : @pragan

ประกันเรือ_ทิพย

กรมธรรม์ประกันภัยตัวเรือและเครื่องจักร_ทิพย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

ประกันเรือเจ็ตสกี

ประกันเรือเจ็ตสกี_กรุงเทพประกันภัย สำหรับธุรกิจเจ็ตสกีให้เช่า ตามเงื่อนไขกรมเจ้าท่า

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

ประกันกอล์ฟ

ประกันภัยกอล์ฟ คุ้มครองให้คุณอุ่นใจ ด้วยแผนประกันภัยกอล์ฟ สำหรับผู้เล่นกอล์ฟ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

ประกันความรับผิดต่อสินค้า

ผู้ผลิตอุ่นใจ ผู้บริโภคยิ้มได้ กับแผนประกันภัยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

PLโรงแรม รีสอร์ท

ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกสำหรับ โรงแรม รีสอร์ท เกสท์เฮ้าส์ ขนาดเล็ก-กลาง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

ประกันขนส่งสินค้าในประเทศ

ประกันขนส่งสินค้าให้ความคุ้มครอง ความสูญหายหรือเสียหายของ ของหรือสินค้าที่ผู้เอาประกันภัยรับจ้างขนส่งสินค้า ซึ่งผู้เอาประกันต้องรับผิดชอบ (กฎหมาย พรบ.ขนส่ง) หรือตามสัญญาว่าจ้างที่ได้การตกลงกันไว้ ยกเว้น ภัยธรรมชาติ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

ประกันขนส่งสินค้าทางทะเล

ประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล และขนส่งสินค้าระหว่างประเทศให้ความคุ้มครองสินค้าทที่ขนส่งทางทะเล หรือขนส่งทางอากาศ หรือขนส่งทางบก ระหว่างประเทศทุกธุรกิจที่เกี่ยวกับการนำเข้า - ส่งออก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

ประกันผลิตภัณฑ์

ประกันผลิตภัณฑ์ , ประกันการปนเปื้อน เป็นประกันความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์  สำหรับธุรกิจ อุตสาหกรรม ทั้งภาคการผลิต นำเข้า ส่งออก จัดจำหน่าย คุ้มครองสำหรับความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ทั่วโลก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

ผลิตภัณฑ์

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้