ประกันภัยร้านทอง

ความคุ้มครองและวงเงินคุ้มครอง 

 

ข้อตกลงคุ้มครองจำนวนเงินความคุ้มครอง (บาท)จำนวนเงินความคุ้มครอง (บาท)จำนวนเงินความคุ้มครอง (บาท)

ความเสียหายต่อทองคำที่มีไว้เพื่อจำหน่ายอันเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้

(1) การชิงทรัพย์

(2) การปล้นทรัพย์

(ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)

1,000,0002,000,0003,000,000

(3) การวิ่งราวทรัพย์ (ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)

100,000200,000300,000

ความเสียหายต่อตัวอาคาร ตู้นิรภัย กระจก เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ตู้แสดงสินค้าทองคำ เครื่องชั่ง และโทรทัศน์วงจรปิด (ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)

100,000200,000300,000

ผลประโยชน์การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร

 

ต่อคน

100,000

200,000400,000

ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

300,000600,000900,000

ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล

 

ต่อคน

10,000

30,00040,000

ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

30,000

60,00060,000

เบี้ยประกันภัย (รวมภาษีและอากร)

12,891.3625,782.7238,674.08

ข้อยกเว้นโดยสังเขป

  1. ความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันต้องรับผิดชอบเองตามที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
  2. ความเสียหายซึ่งพบเมื่อตรวจสอบบัญชีรายละเอียดของทองคำ
  3. ความเสียหายจากการยักยอกหรือลักทรัพย์โดยใช้กลอุบายของลูกค้า ลูกจ้าง หรือบุคคลใดๆ ก็ตาม
  4. ความเสียหายของทรัพย์สินอื่นที่ไม่ใช่ทองคำ เช่น นาก เครื่องเงิน เงินแท่ง อัญมณี พรัเครื่อง โบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ วัตถุมงคล
  5. ความเสียหายอันเกิดจากการกระทำโดยผู้เอาประกันภัย หุ้นส่วนหรือกรรมการของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าจะกระทำด้วยตนเองโดยลำพัง หรือสมรู้ร่วมคิดกับบุคคลอื่น
  6. ความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่สถานที่ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยถูกทอดทิ้ง โดยไม่มีผู้อาศัยอยู่หรือไม่มีผู้ดูแลรักษา เป็นเวลาเกินกว่า 7 วันติดต่อกัน

ติดต่อพนักงาน

โทร : 085-541-4917

กรมธรรม์ประกันภัยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน โดรน/Drone (Drone Insurance) ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก,ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี,ค่าประกันตัวผู้บังคับโดรน สามารถเลือกวงเงินคุ้มครองตั้งแต่ 1,000,000 - 11,000,000 บาท

ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก สำหรับธุรกิจล้างรถ (คาร์แคร์)

การประกันความรับผิดตามกฎหมายจากการขนส่งวัตถุอันตรายทางบก เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก กรณีที่ผู้ประกอบการขนส่งวัตถุอันตรายเกิดอุบัติเหตุ และทำให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินต่อบุคคลภายนอก

ประกันร้านขายแก๊ซหุงต้ม เป็นประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมก๊าซปิโตเลียมเหลว (LPG)

การประกันภัยความซื่อสัตย์ของพนักงาน เป็นกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองความซื่อสัตย์ ในการชดเชยความเสียหายทางการเงินที่เกิดขึ้นแก่นายจ้างในกรณีลูกจ้างไม่ซื่อสัตย์

ข้อดีของการทำประกันภัยกลุ่มคือ มีอัตราเบี้ยประกันภัยต่ำในขณะที่ให้ความคุ้มครองสูง นำมาเป็น สวัสดิการพนักงาน หักเป็นค่าใช้จ่ายขององค์กรได้ จึงเป็นที่นิยมในหมู่นายจ้างและองค์กรที่มีคุณภาพจำนวนมาก

ประกันร้านทอง คุ้มครองความเสียหายทรัพย์สิน ทองคำที่มีไว้จำหน่าย และบุคคลภายในร้าน

Insure ampm รับทำประกันความรับผิด สำหรับการทำเหมืองแร่ คุ้มครองบุคคลภายนอกที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ และเกิดขึ้นภายในหรือมีสาเหตุจากการใช้สถานที่ประกอบการ

ประกันร้านทอง

ผลิตภัณฑ์

Powered by MakeWebEasy.com