เพิ่มเพื่อน

ประกันภัยสำหรับรถยนต์

ประกันรถยนต์ ป2+ รถส่วนบุคคล

ประกัน ป2+ 

สำหรับ เก๋ง, กระบะ, ตู้ (ซ่อมอู่)

 ป2+ รถเก๋งส่วนบุคคล (รหัส 110)

 • รถญี่ปุ่นและอื่นๆ
 • รถยุโรป

 

 ป2+ รถกระบะปิคอัพ (รหัส 320)

 • รถญี่ปุ่นและอื่นๆ
 • รถยุโรป

 

 ป2+ รถตู้ส่วนบุคคล (รหัส 210)

 • รถญี่ปุ่นและอื่นๆ
 • รถยุโรป 

ประกัน ป2+

สำหรับ กระบะเพื่อการพาณิชย์ (ซ่อมอู่)

 ป2+ รถกระบะปิคอัพ ใช้เพื่อการพาณิชย์ (รหัส 320)

 • อายุรถยนต์ไม่เกิน 15 ปี
 • อายุรถยนต์ 15 ปีขึ้นไป

 

เงื่อนไขความคุ้มครอง

 • รถญี่ปุ่นและอื่นๆ (รถกลุ่ม 3-5) เช่น Honda Accord, Toyota Altis, Nissan March, Toyota Commuter เป็นต้น / รถยุโป (รถกลุ่ม 1-2) เช่น Mercedes Benz, BMW, VOLVO, AUDI เป็นต้น
 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รหัส 110) / รถกระบะปิคอัพไม่เกิน 3 ตัน (รหัส 320) / รถตู้ส่วนบุคคล (รหัส 210)
 • เบี้ยประกันภัยข้างต้นยังไม่รวมประกันภัย พรบ.(ภาคบังคับ) : เก๋ง = 645.21 บาท / กระบะปิคอัพ = 967.28 บาท / ตู้ = 1,182.35 บาท
 • ไม่จำกัดายุรถยนต์ กรณีซ่อมห้างอายุรถยนต์ไม่เกิน 5 ปี และไม่ต้องตรวจสภาพรถก่อนทำประกันภัย (ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะรถยนต์ที่บริษัทกำหนด)
 • มูลค่ารถขณะที่เอาประกันภัย ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันที่เลือก และคุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากอุปกรณ์มาตรฐานเดิมจากโรงงานไม่เกิน 20,000 บาท
 • เบี้ยประกันภัยข้างต้นได้คำนวณวมส่วนลดกล้อง (CCTV) ไว้แล้ว และมีผลบังคับจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง โดยบอกล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 30 วัน

รถยนต์ที่บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ไม่รับประกันภัย

 • รถยนต์ที่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า รถยนต์ที่ใช้เพื่อการพาณิชย์,รถมูลนิธิ,รถร่วมกตัญญู,รถกู้ชีพ,รถอาสากู้ภัย,รถติดไซเรน ฯลฯ
 • รถยนต์บรรทุกเชื้อเพลิง,กรด,แก๊ส หรือบรรทุกวัตถุอันตราย รถยนต์ที่มีการตกแต่งเพิ่มเติม หรือดัดแปลงสภาพจากเดิม เช่น รถโหลดเตี้ยหรือยกสูง รถปรับแต่งเครื่องยนต์ ติดเคฟลาร์ สติ๊กเกอร์ตกแต่งทุกชนิด และหรือที่มีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมพิเศษต่างๆ เช่น ติดตั้งตู้เหล็กพร้อมเครื่องทำความเย็น เครน ตะแกรงเหล็ก เฮี๊ยบ โครงเหล็กหรือหลังคา หรืออุปกรณ์ใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับการขนส่งสิ่งของหรือสินค้าทุกชนิด

ติดต่อพนักงาน

โทร : 085-541-4917

Line ID : @pragan

ประกันรถยนต์ ป3+ รถตู้ใช้รับ-ส่งนักเรียน พนักงาน, รถตู้ใช้รับจ้างไม่ประจำทาง

รหัส 210 รถตู้ ใช้ส่วนบุคคล
รหัส 220 รถตู้ใช้รับ-ส่งนักเรียน พนักงาน
รหัส 230 รถตู้ใช้รับจ้างไม่ประจำทาง

 

 • คุ้มครองความรับผิดต่อ ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย บุคคลภายนอก เเละรวมผู้โดยสารคันที่เอาประกันภัย
 • คุ้มครองความรับผิดต่อความเสียหายทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ เฉพาะกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น
 • คุ้มครองตามเอกสารเเนบท้าย การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล เเละประกันตัวผู้ขับขี่

 

1. แผนประกัน : รถตู้ใช้ส่วนบุคคล รหัส 210

 • รถตู้หมวดทะเบียนตัวอักษรสีน้ำเงิน-ฟ้า

 

2. แผนประกัน : รถตู้ใช้รับ - ส่งนักเรียน และพนักงาน รหัส 220

 • รถตู้หมวดทะเบียนตัวอักษรสีน้ำเงิน-ฟ้า

 

3. แผนประกัน : รถตู้ใช้รับจ้างไม่ประจำทาง รหัส 230

 • รถตู้หมวดทะเบียนตัวเลขที่รหัสนำหน้าด้วย 30 - 39
 • รถตู้หมวดทะเบียนตัวเลขที่รหัสนำหน้าด้วย 30 - 39

 

เงื่อนไขความคุ้มครอง ป3+ รถตู้โดยสาร (รหัส 210, รหัส 220, รหัส 230)

 • แผน1 : สำหรับรถตู้โดยสารใช้ส่วนบุคคล ไม่ใช้โดยสารรับจ้างสาธารณะ หรือให้เช่า หรือใช้เพื่อการพาณิชย์ ไม่จำกัดอายุรถ และไม่ต้องตรวจสภาพรถก่อนทำประกันภัย
 • แผน2 : สำหรับรถตู้ใช้รับ-ส่งนักเรียน และพนักงาน ไม่ใช้โดยสารรับจ้างสาธารณะ หรือให้เช่า หรือใช้เพื่อการพาณิชย์ ไม่จำกัดอายุรถ และไม่ต้องตรวจสภาพรถก่อนทำประกันภัย
 • แผน3-4 : สำหรับรถตู้โดยสารใช้รับจ้างไม่ประจำทาง (รหัสนำหน้าด้วย 30 - 39) ไม่ใช้โดยสารรับจ้างสาธารณะ หรือให้เช่า หรือใช้เพื่อการพาณิชย์ ไม่จำกัดอายุรถ และไม่ต้องตรวจสภาพรถก่อนทำประกันภัย
  • กรณีป้ายทะเบียนรถตู้โดยสารที่รหัสนำหน้าด้วย 30 - 39 และนำไปใช้รับ-ส่งนักเรียน และพนักงาน ไม่รถใช้เบี้ยประกันภัยแผน 1 - 2 ต้องใช้เบี้ยประกันภัยแผน 3 - 4 เท่านั้น
 • เบี้ยประกันภัยงต้นยังไม่รวมเบี้ยประกันภัย พรบ. (ภาคบังคับ) : รหัส 210 = 1,182.35 บาท, รหัส 220 และรหัส 230 = 2,493.10 บาท
 • มูลค่ารถขณะที่เอาประกันภัย ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัยที่เลือก และคุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากอุปกรณ์เครื่องตกแต่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากอุปกรณ์มาตรฐานเดิมจากโรงงานไม่เกิน 20,000 บาท
 • เบี้ยประกันภัยข้างต้นได้คำนวณส่วนลดกล้อง CCTV ไว้แล้ว และมีลบังคับจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง

รถยนต์ที่บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ไม่รับประกันภัย

 • รถตู้รับจ้างสาธารณะ (ป้ายเหลือง), รถ ขสมก., และรถ บขส., รถที่ใช้ร่วมกับมูลนิธิ เช่น รถร่วมกตัญญู,รถกู้ชีพ,รถอาสากู้ภัย,รถติดไซเรน ฯลฯ
 • รถยนต์ที่มีการตกแต่งเพิ่มเติม หรือดัดแปลงสภาพจากเดิม เช่น รถโหลดเตี้ยหรือยกสูง รถปรับแต่งเครื่องยนต์ ติดเคฟลาร์ สติ๊กเกอร์ตกแต่งทุกชนิด
 • รถยนต์ป้ายทะเบียนพื้นสีขาว - ตัวอักษรสีน้ำเงิน / ฟ้า, รหัสนำหน้าด้วย 36 - 39 (รถตู้โดยสารไม่ประจำทาง ม. 2 (จ) - รถตู้ชนิดพิเศษ
 • รถยนต์ป้ายทะเบียนพื้นสีเหลือง - ตัวเลขสีดำ, รหัสนำหน้าด้วย 30 - 35 (รถตู้โดยสารไม่ประจำทาง)

ติดต่อพนักงาน

โทร : 085-541-4917

Line ID : @pragan

เช็คราคาประกันรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ป1, ประกันรถยนต์ ป2+, ประกันรถยนต์ ป3+, ประกันรถยนต์ ป3 เช็คเบี้ยครั้งเดียว รู้ทุกบริษัท ผ่อน 0% 6 เดือน จัดส่งฟรีทั่วไทย
‎ประกันชั้น1, ‎ประกันชั้น2 พลัส (2+), ‎ประกันชั้น3 พลัส (3+), ‎ประกันชั้น3, พ.ร.บ.รถยนต์

เอกสารที่ต้องใช้ งานใหม่ (ป3, 2+, 3+) : ผ่อนชำระ

 1. Pay In (ธนาคารไทยพาณิชย์) เฉพาะงวดแรกเท่านั้น เลขที่ 468-071056-6
 2. สำเนาบัตรประชาชน (เซ็นต์ลายเซ็นต์ พร้อมทั้งเขียนยืนยันผ่อนกับเงินติดล้อ)
 3. สำเนาทะเบียนรถ
 4. เบอร์โทรศัพท์ผู้เอาประกันภัย
 5. วันคุ้มครอง
 6. รูปถ่ายยืนยันตัวตนลูกค้า (ถือบัตรประชาชนให้เห็นเลข 13 หลัก และวันหมดอายุ)
 7. ที่อยู่จัดส่งกรมธรรม์
 8. ที่อยู่จัดส่งใบแจ้งหนี้ ตั้งแต่งวดที่ 2 เป็นต้นไป
 9. รูปถ่ายรถยนต์ (งานใหม่ : ป 1)

ประกันรถยนต์ ประเภท2+

New
Best Seller

ประกันรถยนต์ ชั้น 1

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 ราคาเริ่มต้น 12,100 บาท Nissan / Ford / Mazda / Mitsubishi / Chevrolet คุ้มครอง ชีวิต ร่างกาย อนามัย ตัวรถยนต์ สูญหาย ไฟไหม้

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿12,100 ฿12,100

 

New
Best Seller

ประกันรถยนต์ ชั้น1

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 SUV,MPV ราคาเริ่มต้น 13,000 บาท คุ้มครอง ชีวิต ร่างกาย อนามัย ตัวรถยนต์ สูญหาย ไฟไหม้

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿13,000 ฿13,000

 

New
Best Seller

ประกัน ป2+, ป3+

ประกันภัยรถยนต์ ประกัน3+ ราคาประหยัด 4,800 บาท และ ประกัน2+ ราคาพิเศษ 5,500 บาท เก๋ง กระบะ ราคาเดียว บริษัท ชับบ์สามามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

ประกันรถยนต์ ป2+ทิพย

ประกันรถยนต์ ป2+, ประกันรถยนต์ ป3+, บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

ประกันรถยนต์ ประเภท3+

New
Best Seller

ประกันรถยนต์ ชั้น 1

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 ราคาเริ่มต้น 12,100 บาท Nissan / Ford / Mazda / Mitsubishi / Chevrolet คุ้มครอง ชีวิต ร่างกาย อนามัย ตัวรถยนต์ สูญหาย ไฟไหม้

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿12,100 ฿12,100

 

New
Best Seller

ประกันรถยนต์ ชั้น1

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 SUV,MPV ราคาเริ่มต้น 13,000 บาท คุ้มครอง ชีวิต ร่างกาย อนามัย ตัวรถยนต์ สูญหาย ไฟไหม้

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿13,000 ฿13,000

 

New
Best Seller

ประกัน ป2+, ป3+

ประกันภัยรถยนต์ ประกัน3+ ราคาประหยัด 4,800 บาท และ ประกัน2+ ราคาพิเศษ 5,500 บาท เก๋ง กระบะ ราคาเดียว บริษัท ชับบ์สามามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

ประกันรถยนต์ ป3+_Chub

ประกันรถยนต์ ป3+_Chubb

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

ประกันรถยนต์ ประเภท3

New
Best Seller

ประกันรถยนต์ ชั้น 1

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 ราคาเริ่มต้น 12,100 บาท Nissan / Ford / Mazda / Mitsubishi / Chevrolet คุ้มครอง ชีวิต ร่างกาย อนามัย ตัวรถยนต์ สูญหาย ไฟไหม้

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿12,100 ฿12,100

 

New
Best Seller

ประกันรถยนต์ ชั้น1

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 SUV,MPV ราคาเริ่มต้น 13,000 บาท คุ้มครอง ชีวิต ร่างกาย อนามัย ตัวรถยนต์ สูญหาย ไฟไหม้

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿13,000 ฿13,000

 

New
Best Seller

ประกัน ป2+, ป3+

ประกันภัยรถยนต์ ประกัน3+ ราคาประหยัด 4,800 บาท และ ประกัน2+ ราคาพิเศษ 5,500 บาท เก๋ง กระบะ ราคาเดียว บริษัท ชับบ์สามามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

ประกันรถบรรทุก รถใหญ่

ประกันรถบรรทุก, ประกันรถใหญ่, ติดตั้งอุปกรณ์เสริม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

ประกันรถยนต์ ประเภท1

New
Best Seller

ประกันรถยนต์ ชั้น 1

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 ราคาเริ่มต้น 12,100 บาท Nissan / Ford / Mazda / Mitsubishi / Chevrolet คุ้มครอง ชีวิต ร่างกาย อนามัย ตัวรถยนต์ สูญหาย ไฟไหม้

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿12,100 ฿12,100

 

New
Best Seller

ประกันรถยนต์ ชั้น1

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 SUV,MPV ราคาเริ่มต้น 13,000 บาท คุ้มครอง ชีวิต ร่างกาย อนามัย ตัวรถยนต์ สูญหาย ไฟไหม้

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿13,000 ฿13,000

 

New
Best Seller

ประกัน ป2+, ป3+

ประกันภัยรถยนต์ ประกัน3+ ราคาประหยัด 4,800 บาท และ ประกัน2+ ราคาพิเศษ 5,500 บาท เก๋ง กระบะ ราคาเดียว บริษัท ชับบ์สามามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

ประกันรถบรรทุกเงินผ่อน

ประกันรถบรรทุก เงินผ่อน 0 % 10 เดิอน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

ปรับความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ ประกันภัย พ.ร.บ. กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ภาคบังคับ) ประกันภัยรถยนต์ (ภาคสมัครใจ)

ประกันภัยขนส่งสินค้า เป็นการประกันเพื่อคุ้มครองสินค้าหรือทรัพย์สินที่ขนส่งจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อโดยทางเรือเดินสมุทร เครื่องบินพาณิชย์ หรือทางพัสดุไปรษณีย์ จากอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น เรือถูกไฟไหม้ เรือจม และความเสียหายจากการขนถ่ายสินค้าขึ้นลงจากเรือ หรืออาจขยายความคุ้มครองความเสียหายถึงขณะลำเลียงสินค้าทางรถยนต์หรือรถไฟ เป็นต้น ภัยที่ได้รับความคุ้มครองขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ผู้เอาประกันภัยเลือกซื้อความคุ้มครองไว้

ความรู้สึกของคนทั่วๆไปก็คงคิดว่า “ทำประกัน” ไปทำไมกัน ไม่เห็นจะคุ้มเลย ซื้อมาก็ไม่ได้ใช้ จ่ายเบี้ยทิ้งไปเปล่าๆ ลองนึกภาพตามที่คุยกันสักหน่อยเน้าะ เวลาที่เราทำของพัง แล้วต้องซ่อม ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ ทีวี โน้ตบุค สิ่งแรกที่เรานึกถึง คือว่าของเรายังอยู่ในประกันมั้ย ? “ทำประกัน” ไว้หรือเปล่า ?

ผลิตภัณฑ์

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้