เพิ่มเพื่อน

ประกันเดินทางสำหรับธุรกิจทัวร์นำเที่ยวและมัคคุเทศก์

 ตารางผลประโยชน์ / ความคุ้มครอง : มาตรฐาน

แผน 1 : จำนวนผู้เอาประกันภัย ขั้นต่ำต่อปี 30 คน / เบี้ยประกันภัย  40 บาท ต่อคน

 • เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จำนวน 1,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ                                          จำนวน 500,000 บาท

 

แผน 2 : จำนวนผู้เอาประกันภัย ขั้นต่ำต่อปี 100 คน / เบี้ยประกันภัย  28 บาท ต่อคน

 • เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  จำนวน 1,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ                                           จำนวน 500,000 บาท
  • ขยายความคุ้มครอง (รวมค่าใช้จ่ายอยู่ในค่ารักษาพยาบาล)
   • ค่าเคลื่อนย้ายกรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน                                     จำนวน 10,000 บาท
   • ค่าใช้จ่ายการส่งศพกลับภูมิลำเนากรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จำนวน 10,000 บาท
   • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอาหารเป็นพิษ                                   จำนวน 10,000 บาท
   • ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ               จำนวน 10,000 บาท

 

แผน 3 : จำนวนผู้เอาประกันภัย ขั้นต่ำต่อปี 1,000 คนขึ้นไป / เบี้ยประกันภัย  25 บาท ต่อคน

 • เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  จำนวน 1,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ                                           จำนวน 500,000 บาท
  • ขยายความคุ้มครอง (รวมค่าใช้จ่ายอยู่ในค่ารักษาพยาบาล)
   • ค่าเคลื่อนย้ายกรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน                                     จำนวน 10,000 บาท
   • ค่าใช้จ่ายการส่งศพกลับภูมิลำเนากรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จำนวน 10,000 บาท
   • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอาหารเป็นพิษ                                   จำนวน 10,000 บาท
   • ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ               จำนวน 10,000 บาท

 

แผน 4 : จำนวนผู้เอาประกันภัย ขั้นต่ำต่อปี 1,000 คนขึ้นไป / เบี้ยประกันภัย  35 บาท ต่อคน

 • เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  จำนวน 2,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ                                           จำนวน 500,000 บาท
  • ขยายความคุ้มครอง (รวมค่าใช้จ่ายอยู่ในค่ารักษาพยาบาล)
   • ค่าเคลื่อนย้ายกรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน                                     จำนวน 10,000 บาท
   • ค่าใช้จ่ายการส่งศพกลับภูมิลำเนากรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จำนวน 10,000 บาท
   • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอาหารเป็นพิษ                                   จำนวน 10,000 บาท
   • ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ               จำนวน 10,000 บาท

 

แผน 5 : จำนวนผู้เอาประกันภัย ขั้นต่ำต่อปี 1,000 คนขึ้นไป / เบี้ยประกันภัย  50 บาท ต่อคน

 • เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  จำนวน 3,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ                                           จำนวน 500,000 บาท
  • ขยายความคุ้มครอง (รวมค่าใช้จ่ายอยู่ในค่ารักษาพยาบาล)
   • ค่าเคลื่อนย้ายกรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน                                     จำนวน 10,000 บาท
   • ค่าใช้จ่ายการส่งศพกลับภูมิลำเนากรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จำนวน 10,000 บาท
   • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอาหารเป็นพิษ                                   จำนวน 10,000 บาท
   • ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ               จำนวน 10,000 บาท

 

   ส่งข้อมูลเพื่อขอทำประกัน   

 

ผู้เอาประกันภัย : นักท่องเที่ยวของผู้ถือกรมธรรม์ ซึ่งจัดและอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ถือกรมธรรม์

อาณาเขตคุ้มครอง : เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ, เดินทางเข้ามาในประเทศไทย, เดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศ

ระยะเวลาเอาประกันภัย : 1 ปี (นับตั้งแต่วันที่ตกลงเริ่มเอาประกันภัย)

รับประกันภัยโดย บริษัทมิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เงื่อนไขการรับประกัน

 1. ความคุ้มครองและผลประโยชน์จำกัดความรับผิดชอบต่อการสูญเสียจากอุบัติเหตุแต่ละครั้ง ตามกรมธรรม์สูงสุดไม่เกิน 100,000,000 บาทต่อกรมธรรม์ (ยกเว้นแผน 1 ไม่เกิน 30,000,000 บาทต่อกรมธรรม์)
 2. ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย อายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป
 3. ผู้ถือกรมธรรม์จะต้องแจ้งรายชื่อผู้เอาประกันภัยและระยะเวลาการเดินทางให้บริษัททราบล่วงหน้าก่อนวันเริ่มต้นการเดินทางอย่างน้อย 24 ชั่วโมง พร้อมกับบันทึกทะเบียนรายชื่อของนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่ได้รับการคุ้มครองตามกรมธรรม์เป็นลายลักษณ์อักษรเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง โดยสามารถให้บริษัทฯ ตรวจสอบรายชื่อและจำนวนนักท่องเที่ยวได้
 4. ระยะเวลาคุ้มครอง : สูงสุด 30 วัน ต่อ 1 เที่ยวการเดินทาง
 5. ขยายความคุ้มครองกิจกรรมการเล่นสกี, การดำน้ำแบบ SNORKELING, โดยสารเรือสปีดโบ๊ท, การเล่นบานาน่าโบ๊ท, เรือลากร่ม, ซีวอร์คเกอร์, การขี่ม้าหรือขี่ช้าง

กิจกรรมที่ไม่คุ้มครอง : การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองขณะเล่นกิจกรรม ดังนี้

 • ดำน้ำลึก (SCUBA)
 • เจ็ทสกี
 • จักรยานเสือภูเขา
 • ล่องแก่ง
 • เครื่องเล่น พารามอเตอร์
 • การเดินบนสะพานเชือก
 • การปีนหน้าผา / หรือการปีนภูเขา
 • การโรยตัวจากภูเขา หรือหน้าผา
 • การโหนตัวจากที่สูง
 • การเดินป่าที่ต้องค้างแรม
 • การปีนตาข่ายเชือกจากภูเขา หน้าผา หรือต้นไม้
 • และที่ระบุยกเว้นภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย

ติดต่อพนักงาน

Tel : 085-541-4917

ID Line : @pragan

ตารางผลประโยชน์ / ความคุ้มครอง : พิเศษ
 
 1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  จำนวน 1,000,000 บาท
 2. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ                                           จำนวน 500,000 บาท
  • ขยายความคุ้มครอง (รวมค่าใช้จ่ายอยู่ในค่ารักษาพยาบาล)
   • ค่าเคลื่อนย้ายกรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน                                     จำนวน 10,000 บาท
   • ค่าใช้จ่ายการส่งศพกลับภูมิลำเนากรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จำนวน 10,000 บาท
   • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอาหารเป็นพิษ                                  จำนวน 10,000 บาท
   • ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ              จำนวน 10,000 บาท

 
แผน 1 : จำนวนนักท่องเที่ยว 1,000 - 4,999 คน

 • เบี้ยประกันภัย  22 บาท ต่อคน คุ้มครอง 1 วันต่อเที่ยวการเดินทาง
 • เบี้ยประกันภัย  24 บาท ต่อคน คุ้มครอง 7 วันต่อเที่ยวการเดินทาง

แผน 2 : จำนวนนักท่องเที่ยว 5,000 - 9,999 คน

 • เบี้ยประกันภัย  21 บาท ต่อคน คุ้มครอง 1 วันต่อเที่ยวการเดินทาง
 • เบี้ยประกันภัย  23 บาท ต่อคน คุ้มครอง 7 วันต่อเที่ยวการเดินทาง

แผน 3 : จำนวนนักท่องเที่ยว 10,000 - 19,999 คน

 • เบี้ยประกันภัย  20 บาท ต่อคน คุ้มครอง 1 วันต่อเที่ยวการเดินทาง
 • เบี้ยประกันภัย  21 บาท ต่อคน คุ้มครอง 7 วันต่อเที่ยวการเดินทาง

แผน 4 : จำนวนนักท่องเที่ยว 20,000 - 29,999 คน

 • เบี้ยประกันภัย  18 บาท ต่อคน คุ้มครอง 1 วันต่อเที่ยวการเดินทาง
 • เบี้ยประกันภัย  19 บาท ต่อคน คุ้มครอง 7 วันต่อเที่ยวการเดินทาง


แผน 5 : จำนวนนักท่องเที่ยว 30,000 - 49,999 คน

 • เบี้ยประกันภัย  14 บาท ต่อคน คุ้มครอง 1 วันต่อเที่ยวการเดินทาง
 • เบี้ยประกันภัย  16 บาท ต่อคน คุ้มครอง 7 วันต่อเที่ยวการเดินทาง


แผน 6 : จำนวนนักท่องเที่ยว 50,000 คนขึ้นไป

 • เบี้ยประกันภัย  10 บาท ต่อคน คุ้มครอง 1 วันต่อเที่ยวการเดินทาง
 • เบี้ยประกันภัย  12 บาท ต่อคน คุ้มครอง 7 วันต่อเที่ยวการเดินทาง

 

  ส่งข้อมูลเพื่อขอทำประกัน   

 

ผู้เอาประกันภัย : นักท่องเที่ยวของผู้ถือกรมธรรม์ ซึ่งจัดและอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ถือกรมธรรม์

อาณาเขตคุ้มครอง : เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ, เดินทางเข้ามาในประเทศไทย, เดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศ

ระยะเวลาเอาประกันภัย : 1 ปี (นับตั้งแต่วันที่ตกลงเริ่มเอาประกันภัย)

รับประกันภัยโดย บริษัทมิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เงื่อนไขการรับประกัน

 1. ความคุ้มครองและผลประโยชน์จำกัดความรับผิดชอบต่อการสูญเสียจากอุบัติเหตุแต่ละครั้ง ตามกรมธรรม์สูงสุดไม่เกิน 100,000,000 บาทต่อกรมธรรม์
 2. ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย อายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป
 3. ผู้ถือกรมธรรม์จะต้องแจ้งรายชื่อผู้เอาประกันภัยและระยะเวลาการเดินทางให้บริษัททราบล่วงหน้าก่อนวันเริ่มต้นการเดินทางอย่างน้อย 24 ชั่วโมง พร้อมกับบันทึกทะเบียนรายชื่อของนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่ได้รับการคุ้มครองตามกรมธรรม์เป็นลายลักษณ์อักษรเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง โดยสามารถให้บริษัทฯ ตรวจสอบรายชื่อและจำนวนนักท่องเที่ยวได้
 4. ระยะเวลาคุ้มครอง : สูงสุด 7 วัน ต่อ 1 เที่ยวการเดินทาง
 5. ขยายความคุ้มครองกิจกรรมการเล่นสกี, การดำน้ำแบบ SNORKELING, โดยสารเรือสปีดโบ๊ท, การเล่นบานาน่าโบ๊ท, เรือลากร่ม, ซีวอร์คเกอร์, การขี่ม้าหรือขี่ช้าง

กิจกรรมที่ไม่คุ้มครอง : การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองขณะเล่นกิจกรรม ดังนี้

 • ดำน้ำลึก (SCUBA)
 • เจ็ทสกี
 • จักรยานเสือภูเขา
 • ล่องแก่ง
 • เครื่องเล่น พารามอเตอร์
 • การเดินบนสะพานเชือก
 • การปีนหน้าผา / หรือการปีนภูเขา
 • การโรยตัวจากภูเขา หรือหน้าผา
 • การโหนตัวจากที่สูง
 • การเดินป่าที่ต้องค้างแรม
 • การปีนตาข่ายเชือกจากภูเขา หน้าผา หรือต้นไม้
 • และที่ระบุยกเว้นภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย

ติดต่อพนักงาน

Tel : 085-541-4917

ID Line : @pragan

ประกันเดินทางในประเทศ ให้ความคุ้มครองชีวิต และค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุทั้งเล็ก และใหญ่ ให้คุณท่องเทียวได้อย่างมั่นใจในทุกทริป ไร้กังวล ระหว่างการเดินทางทั่วไทย

ประกันเดินทางสำหรับธุรกิจทัวร์นำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สำหรับทัวร์กิจกรรมเสี่ยงภัย (Adventure) คือการนำเที่ยยวที่ให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ และเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าทัวร์ทั่วไป อาทิเช่น คายัค, การเล่นกระดานโต้คลื่น, วินด์เซิร์ฟ, แล่นเรือ, เจ็ตสกี, ล่องแก่ง, ล่องแพ, การดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจ, การไต่หน้าผา, การปีนเขา, การเดินบนสะพานเชือกจากภูเขา หน้าผา หรือต้นไม้ (Spider Web Climbing), การเดินป่าที่ต้องค้างแรม, จักรยานเสือภเูขา, การขี่ม้าหรือขี่ช้าง, การขับขี่รถ ATV, การโหนตัวจากที่สูง (SkySliderbyropeor sling) หรือกระเช้าลอยฟ้า, บันจี้จัมพ์

image

ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางแบบกลุ่ม สำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ทั่วโลก)

ความคุ้มครอง (Coverage)

การประกันเดินทางสำหรับธุรกิจทัวร์นี้ เหมาะกับผู้ประกอบการธุรกิจทัวร์ นำเที่ยว และมัคคุเทศก์ เพื่อคุ้มครองนักท่องเที่ยว เป็นภาคบังคับที่จะต้องมีประกันเดินทางทัวร์ เพื่อไปยื่นขอใบอนุญาติ หรือต่ออายุใบอนุญาติ กับ ททท. ให้ความคุ้มครองผู้ที่เอาประกันภัยที่ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระยะเวลาการเดินทาง โดยให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก (รวมประเทศไทย) (Worldwide Coverrage (included Thailand) for Accidental Benefit)

ประเทศที่ไม่คุ้มครอง : อิหร่าน, ซีเรีย, คิวบา, เกาหลีเหนือ, ซูดานเหนือ (Exclusion Countries : Iran, Syria, Cuba, North Horea, North Sudan)

ระยะเวลาเอาประกันภัยของประกันเดินทางทัวร์ (Period of Insurance)

มีระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่เริ่มคุ้มครองของผู้ถือกรมธรรม์ / 1 Year from effective date

ผู้ที่ได้รับความคุ้มครอง (Insured Person)

นักท่องเที่ยว Inbound - Outbound - Domestic ที่ได้ลงทะเบียนบันทึกไว้ล่วงหน้าเป็นนักท่องเที่ยวภายใต้การดูแลและบริการของผู้ถือกรมธรรม์ประกันเดินทางทัวร์ (Inbound - Outbound - Domestic Tourist who is declared from Policy Holder prior trip)

อายุที่รับประกันภัย (Age of Insured)

อายุ ตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป

ติดต่อพนักงาน

ID Line : @pragan

   ส่งข้อมูลเพื่อขอทำประกัน   

ผลิตภัณฑ์

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้