เพิ่มเพื่อน

ประกันเดินทางสำหรับธุรกิจทัวร์นำเที่ยวและมัคคุเทศก์

 ตารางผลประโยชน์ / ความคุ้มครอง : มาตรฐาน

แผน 1 : จำนวนผู้เอาประกันภัย ขั้นต่ำต่อปี 30 คน / เบี้ยประกันภัย  40 บาท ต่อคน

 • เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จำนวน 1,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ                                          จำนวน 500,000 บาท

 

แผน 2 : จำนวนผู้เอาประกันภัย ขั้นต่ำต่อปี 100 คน / เบี้ยประกันภัย  28 บาท ต่อคน

 • เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  จำนวน 1,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ                                           จำนวน 500,000 บาท
  • ขยายความคุ้มครอง (รวมค่าใช้จ่ายอยู่ในค่ารักษาพยาบาล)
   • ค่าเคลื่อนย้ายกรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน                                     จำนวน 10,000 บาท
   • ค่าใช้จ่ายการส่งศพกลับภูมิลำเนากรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จำนวน 10,000 บาท
   • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอาหารเป็นพิษ                                   จำนวน 10,000 บาท
   • ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ               จำนวน 10,000 บาท

 

แผน 3 : จำนวนผู้เอาประกันภัย ขั้นต่ำต่อปี 1,000 คนขึ้นไป / เบี้ยประกันภัย  25 บาท ต่อคน

 • เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  จำนวน 1,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ                                           จำนวน 500,000 บาท
  • ขยายความคุ้มครอง (รวมค่าใช้จ่ายอยู่ในค่ารักษาพยาบาล)
   • ค่าเคลื่อนย้ายกรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน                                     จำนวน 10,000 บาท
   • ค่าใช้จ่ายการส่งศพกลับภูมิลำเนากรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จำนวน 10,000 บาท
   • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอาหารเป็นพิษ                                   จำนวน 10,000 บาท
   • ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ               จำนวน 10,000 บาท

 

แผน 4 : จำนวนผู้เอาประกันภัย ขั้นต่ำต่อปี 1,000 คนขึ้นไป / เบี้ยประกันภัย  35 บาท ต่อคน

 • เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  จำนวน 2,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ                                           จำนวน 500,000 บาท
  • ขยายความคุ้มครอง (รวมค่าใช้จ่ายอยู่ในค่ารักษาพยาบาล)
   • ค่าเคลื่อนย้ายกรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน                                     จำนวน 10,000 บาท
   • ค่าใช้จ่ายการส่งศพกลับภูมิลำเนากรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จำนวน 10,000 บาท
   • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอาหารเป็นพิษ                                   จำนวน 10,000 บาท
   • ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ               จำนวน 10,000 บาท

 

แผน 5 : จำนวนผู้เอาประกันภัย ขั้นต่ำต่อปี 1,000 คนขึ้นไป / เบี้ยประกันภัย  50 บาท ต่อคน

 • เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  จำนวน 3,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ                                           จำนวน 500,000 บาท
  • ขยายความคุ้มครอง (รวมค่าใช้จ่ายอยู่ในค่ารักษาพยาบาล)
   • ค่าเคลื่อนย้ายกรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน                                     จำนวน 10,000 บาท
   • ค่าใช้จ่ายการส่งศพกลับภูมิลำเนากรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จำนวน 10,000 บาท
   • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอาหารเป็นพิษ                                   จำนวน 10,000 บาท
   • ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ               จำนวน 10,000 บาท

 

   ส่งข้อมูลเพื่อขอทำประกัน   

 

ผู้เอาประกันภัย : นักท่องเที่ยวของผู้ถือกรมธรรม์ ซึ่งจัดและอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ถือกรมธรรม์

อาณาเขตคุ้มครอง : เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ, เดินทางเข้ามาในประเทศไทย, เดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศ

ระยะเวลาเอาประกันภัย : 1 ปี (นับตั้งแต่วันที่ตกลงเริ่มเอาประกันภัย)

รับประกันภัยโดย บริษัทมิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เงื่อนไขการรับประกัน

 1. ความคุ้มครองและผลประโยชน์จำกัดความรับผิดชอบต่อการสูญเสียจากอุบัติเหตุแต่ละครั้ง ตามกรมธรรม์สูงสุดไม่เกิน 100,000,000 บาทต่อกรมธรรม์ (ยกเว้นแผน 1 ไม่เกิน 30,000,000 บาทต่อกรมธรรม์)
 2. ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย อายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป
 3. ผู้ถือกรมธรรม์จะต้องแจ้งรายชื่อผู้เอาประกันภัยและระยะเวลาการเดินทางให้บริษัททราบล่วงหน้าก่อนวันเริ่มต้นการเดินทางอย่างน้อย 24 ชั่วโมง พร้อมกับบันทึกทะเบียนรายชื่อของนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่ได้รับการคุ้มครองตามกรมธรรม์เป็นลายลักษณ์อักษรเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง โดยสามารถให้บริษัทฯ ตรวจสอบรายชื่อและจำนวนนักท่องเที่ยวได้
 4. ระยะเวลาคุ้มครอง : สูงสุด 30 วัน ต่อ 1 เที่ยวการเดินทาง
 5. ขยายความคุ้มครองกิจกรรมการเล่นสกี, การดำน้ำแบบ SNORKELING, โดยสารเรือสปีดโบ๊ท, การเล่นบานาน่าโบ๊ท, เรือลากร่ม, ซีวอร์คเกอร์, การขี่ม้าหรือขี่ช้าง

กิจกรรมที่ไม่คุ้มครอง : การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองขณะเล่นกิจกรรม ดังนี้

 • ดำน้ำลึก (SCUBA)
 • เจ็ทสกี
 • จักรยานเสือภูเขา
 • ล่องแก่ง
 • เครื่องเล่น พารามอเตอร์
 • การเดินบนสะพานเชือก
 • การปีนหน้าผา / หรือการปีนภูเขา
 • การโรยตัวจากภูเขา หรือหน้าผา
 • การโหนตัวจากที่สูง
 • การเดินป่าที่ต้องค้างแรม
 • การปีนตาข่ายเชือกจากภูเขา หน้าผา หรือต้นไม้
 • และที่ระบุยกเว้นภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย

ติดต่อพนักงาน

Tel : 085-541-4917

ตารางผลประโยชน์ / ความคุ้มครอง : พิเศษ
 
 1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  จำนวน 1,000,000 บาท
 2. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ                                           จำนวน 500,000 บาท
  • ขยายความคุ้มครอง (รวมค่าใช้จ่ายอยู่ในค่ารักษาพยาบาล)
   • ค่าเคลื่อนย้ายกรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน                                     จำนวน 10,000 บาท
   • ค่าใช้จ่ายการส่งศพกลับภูมิลำเนากรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จำนวน 10,000 บาท
   • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอาหารเป็นพิษ                                  จำนวน 10,000 บาท
   • ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ              จำนวน 10,000 บาท

 
แผน 1 : จำนวนนักท่องเที่ยว 1,000 - 4,999 คน

 • เบี้ยประกันภัย  22 บาท ต่อคน คุ้มครอง 1 วันต่อเที่ยวการเดินทาง
 • เบี้ยประกันภัย  24 บาท ต่อคน คุ้มครอง 7 วันต่อเที่ยวการเดินทาง

แผน 2 : จำนวนนักท่องเที่ยว 5,000 - 9,999 คน

 • เบี้ยประกันภัย  21 บาท ต่อคน คุ้มครอง 1 วันต่อเที่ยวการเดินทาง
 • เบี้ยประกันภัย  23 บาท ต่อคน คุ้มครอง 7 วันต่อเที่ยวการเดินทาง

แผน 3 : จำนวนนักท่องเที่ยว 10,000 - 19,999 คน

 • เบี้ยประกันภัย  20 บาท ต่อคน คุ้มครอง 1 วันต่อเที่ยวการเดินทาง
 • เบี้ยประกันภัย  21 บาท ต่อคน คุ้มครอง 7 วันต่อเที่ยวการเดินทาง

แผน 4 : จำนวนนักท่องเที่ยว 20,000 - 29,999 คน

 • เบี้ยประกันภัย  18 บาท ต่อคน คุ้มครอง 1 วันต่อเที่ยวการเดินทาง
 • เบี้ยประกันภัย  19 บาท ต่อคน คุ้มครอง 7 วันต่อเที่ยวการเดินทาง


แผน 5 : จำนวนนักท่องเที่ยว 30,000 - 49,999 คน

 • เบี้ยประกันภัย  14 บาท ต่อคน คุ้มครอง 1 วันต่อเที่ยวการเดินทาง
 • เบี้ยประกันภัย  16 บาท ต่อคน คุ้มครอง 7 วันต่อเที่ยวการเดินทาง


แผน 6 : จำนวนนักท่องเที่ยว 50,000 คนขึ้นไป

 • เบี้ยประกันภัย  10 บาท ต่อคน คุ้มครอง 1 วันต่อเที่ยวการเดินทาง
 • เบี้ยประกันภัย  12 บาท ต่อคน คุ้มครอง 7 วันต่อเที่ยวการเดินทาง

 

  ส่งข้อมูลเพื่อขอทำประกัน   

 

ผู้เอาประกันภัย : นักท่องเที่ยวของผู้ถือกรมธรรม์ ซึ่งจัดและอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ถือกรมธรรม์

อาณาเขตคุ้มครอง : เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ, เดินทางเข้ามาในประเทศไทย, เดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศ

ระยะเวลาเอาประกันภัย : 1 ปี (นับตั้งแต่วันที่ตกลงเริ่มเอาประกันภัย)

รับประกันภัยโดย บริษัทมิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เงื่อนไขการรับประกัน

 1. ความคุ้มครองและผลประโยชน์จำกัดความรับผิดชอบต่อการสูญเสียจากอุบัติเหตุแต่ละครั้ง ตามกรมธรรม์สูงสุดไม่เกิน 100,000,000 บาทต่อกรมธรรม์
 2. ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย อายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป
 3. ผู้ถือกรมธรรม์จะต้องแจ้งรายชื่อผู้เอาประกันภัยและระยะเวลาการเดินทางให้บริษัททราบล่วงหน้าก่อนวันเริ่มต้นการเดินทางอย่างน้อย 24 ชั่วโมง พร้อมกับบันทึกทะเบียนรายชื่อของนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่ได้รับการคุ้มครองตามกรมธรรม์เป็นลายลักษณ์อักษรเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง โดยสามารถให้บริษัทฯ ตรวจสอบรายชื่อและจำนวนนักท่องเที่ยวได้
 4. ระยะเวลาคุ้มครอง : สูงสุด 7 วัน ต่อ 1 เที่ยวการเดินทาง
 5. ขยายความคุ้มครองกิจกรรมการเล่นสกี, การดำน้ำแบบ SNORKELING, โดยสารเรือสปีดโบ๊ท, การเล่นบานาน่าโบ๊ท, เรือลากร่ม, ซีวอร์คเกอร์, การขี่ม้าหรือขี่ช้าง

กิจกรรมที่ไม่คุ้มครอง : การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองขณะเล่นกิจกรรม ดังนี้

 • ดำน้ำลึก (SCUBA)
 • เจ็ทสกี
 • จักรยานเสือภูเขา
 • ล่องแก่ง
 • เครื่องเล่น พารามอเตอร์
 • การเดินบนสะพานเชือก
 • การปีนหน้าผา / หรือการปีนภูเขา
 • การโรยตัวจากภูเขา หรือหน้าผา
 • การโหนตัวจากที่สูง
 • การเดินป่าที่ต้องค้างแรม
 • การปีนตาข่ายเชือกจากภูเขา หน้าผา หรือต้นไม้
 • และที่ระบุยกเว้นภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย


Tel : 085-541-4917

ตารางผลประโยชน์ / ความคุ้มครองชับบ์

ข้อตกลงความคุ้มครอง (Benefit and Features)

(ชับบ์สามัคคี)

ระยะเวลาเดินทางสูงสุดไม่เกิน 15 วัน/ครั้ง (Maximum 15 Days/Trip)
Standard Tour Plan 1Silver Tour Plan 2Gold Tour Plan 3

อายุ 1 - 70 ปี

อายุ 71 ปีขึ้นไป

อายุ 1 - 70 ปีอายุ 71 ปีขึ้นไป
อายุ 1 - 70 ปี
อายุ 71 ปีขึ้นไป

1.การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพ ถาวรสิ้นเชิง อันเนื่่องจากอุบัติเหตุ

   Accidental Benefit, Dismemberment, Permanent, Total Disablement

1,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,500,0001,5000,000

2. ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

   Medical expenses due to accident, per each accident

500,000500,000500,000500,000500,000500,000

3. การเคลื่อนย้ายทางการแพทย์ฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายยกกลับประเทศภูมิลำเนา

   Medical Evacuation and Repatriation

 - -250,000 -500,000 -

4. การส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา

   Repatriation of Motal Remains

 - -วงเงินคุ้มครองรวมอยู่ในข้อ 3. -วงเงินคุ้มครองรวมอยู่ในข้อ 3. -

5. อาหารเป็นพิษ

   Food Poisoning

 - -4,000 -8,000 -

6. ความคุ้มครองครอบคลุมอุบัติเหตุจากกิจกรรม ดำน้ำตื้น, สปีทโบ๊ท, บานาน่าโบ๊ท, เจ็ทสกี พาราเซลลิ่ง (ลากโดยสปีทโบ๊ท), ซีวอล์คเกอร์

   Extensions for medical expenses arising from accident for Snorkelling, Speedboat, Banana Boat, Jet Ski, Parasalling (puli by speed boat), Sea Walker, per each accident

 -

 -500,000 -500,000 -

7. ค่ารักษาพยาบาลจากภัยก่อการร้าย

   Medical Expense due to Act of terrorism

 -

 -100,000 -200,000-

8. วงเงินความรับผิดชอบสูงสุดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

   Limit of Laibility per accident)

50,000,000
ราคาเบี้ยประกันภัยต่อคน (บาท) / Premium per person (Baht)283542

ราคาเบี้ยข้างต้นยังไม่รวมอากรณ์แสตมป์ 0.4% / Above Premium rate is excluded duty stamp 0.4%

รับขั้นต่ำที่จำนวน 200 คนในการออกกรมธรรม์ / Minimum required 200 insured per policy

เงื่อนไขการรับประกัน (Conditions)

 1. ผู้ถือกรมธรรม์ประกันเดินทางธุรกิจทัวร์จะต้องแจ้งรายชื่อผู้เดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เพื่อให้บริษัทประกันทราบและยืนยันความคุ้มครองทุกครั้ง (กนณีที่เกิดอุบัติเหตุถ้ารายชื่อผู้เอาประกันภัยที่แจ้งไว้ไม่ตรงกับความเป็นจริง หน้าที่ในการพิสูจน์เป็นของผู้ถือกรมธรรม์หรือผู็เอาประกันภัย) การส่งรายชื่อผู้เอาประกันภัย ให้ส่งข้อมูลในรูปแบบ File Excel แยกคำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-นามสกุล, หมายเลขบัตร ประชาชน, อายุ, ปลายทาง, วันเดือนปีเกิด, วันที่เดินทาง, สถานที่ท่องเที่ยว (Namelist must declara 1 day prior trip included Name, Family, Passport no., and Itinerary)
 2. อายุที่รับประกันภัย 1 - 99 ปี (Age of Insured 1 - 99 year-old)

ส่งข้อมูลเพื่อขอทำประกัน

โทร : 085-541-4917

ความคุ้มครอง (Benefit)
100% กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (Death Due to Accident)
100% กรณีเสียอวัยวะ แขน ขา สายตา รวมกัน 2 อย่างขึ้นไป (Permanent Disability)
60% กรณีสูญเสียอวัยวะ แขน ขา สายตา อยา่างใดอย่างหนึ่ง (Loss of one hand or above the wrist joint / Loss of one foot at or above ankel joint Loss of Sight in one eye)

ข้อยกเว้นทั่วไป (General Exclusion)
     สงคราม อาวุธนิวเคลียร์ การก่อการร้าย การปฏิวัติ การจราจล การฆ๋าตัวตายหรือการทำร้ายร่างกายตนเอง การแท้งลูก การรักษาฟัน
กิจกรรมที่ไม่คุ้มครอง (Exclusion Activities)
     การขี่ม้า หรือ ขี่ช้าง (Horse Riding/Elephant Riding), ขี่ช้างชมวิว, การไต่หน้าผาและการปีนเขา (Rock Climbing), การโรยตัวจากภูเขาหรือหน้าผา (Abseiling), การปีนตาข่ายเชือกจากภูเขา, หน้าผา, หรือ ต้นไม้ (Spider Web Climbing), การเดินบนสะพานเชือก (Rope Bridge), การโหนตัวจากที่สูง (Sky Slider by rope or sling), การเดินป่าที่ต้องค้างแรม (Trekking - Hike), ล่องแก่ง, จักรยานเสือภูเขา (Mountain Bike) และตามข้อยกเว้นทั่วไป
    ผลิตภัณฑ์ ประกัน นักท่องเที่ยว และ มัคคุเทศก์ เป็น กรมธรรม์ประกันภัย ธุรกิจ ท่องเที่ยว มีให้เลือกหลายบริษัท เช่น ประกันเดินทาง aig,ประกันเดินทาง chubb,ประกันเดินทาง msig เป็นต้น

ติดต่อพนักงาน

โทร : 085-541-4917

image

ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางแบบกลุ่ม สำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ทั่วโลก)

ความคุ้มครอง (Coverage)

การประกันเดินทางสำหรับธุรกิจทัวร์นี้ เหมาะกับผู้ประกอบการธุรกิจทัวร์ นำเที่ยว และมัคคุเทศก์ เพื่อคุ้มครองนักท่องเที่ยว เป็นภาคบังคับที่จะต้องมีประกันเดินทางทัวร์ เพื่อไปยื่นขอใบอนุญาติ หรือต่ออายุใบอนุญาติ กับ ททท. ให้ความคุ้มครองผู้ที่เอาประกันภัยที่ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระยะเวลาการเดินทาง โดยให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก (รวมประเทศไทย) (Worldwide Coverrage (included Thailand) for Accidental Benefit)

ประเทศที่ไม่คุ้มครอง : อิหร่าน, ซีเรีย, คิวบา, เกาหลีเหนือ, ซูดานเหนือ (Exclusion Countries : Iran, Syria, Cuba, North Horea, North Sudan)

ระยะเวลาเอาประกันภัยของประกันเดินทางทัวร์ (Period of Insurance)

มีระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่เริ่มคุ้มครองของผู้ถือกรมธรรม์ / 1 Year from effective date

ผู้ที่ได้รับความคุ้มครอง (Insured Person)

นักท่องเที่ยว Inbound - Outbound - Domestic ที่ได้ลงทะเบียนบันทึกไว้ล่วงหน้าเป็นนักท่องเที่ยวภายใต้การดูแลและบริการของผู้ถือกรมธรรม์ประกันเดินทางทัวร์ (Inbound - Outbound - Domestic Tourist who is declared from Policy Holder prior trip)

อายุที่รับประกันภัย (Age of Insured)

อายุ ตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป

ติดต่อพนักงาน

   ส่งข้อมูลเพื่อขอทำประกัน   

ผลิตภัณฑ์

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้