เพิ่มเพื่อน

ประกันเดินทางสำหรับธุรกิจทัวร์นำเที่ยวและมัคคุเทศก์

 ตารางผลประโยชน์ / ความคุ้มครอง : มิตรแท้ประกันภัย

แผน 1 : จำนวนผู้เอาประกันภัย ขั้นต่ำต่อปี 30 คน 

- Inbound Tour เบี้ยประกันภัย  40 บาท ต่อคน
- Outbound Tour เบี้ยประกันภัย  52 บาท ต่อคน
 • เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จำนวน 1,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ                                          จำนวน 500,000 บาท

 

แผน 2 : จำนวนผู้เอาประกันภัย ขั้นต่ำต่อปี 100-999 คน

- Inbound Tour เบี้ยประกันภัย  38 บาท ต่อคน
- Outbound Tour เบี้ยประกันภัย  47 บาท ต่อคน

 • เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  จำนวน 1,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ                                           จำนวน 500,000 บาท
  • ขยายความคุ้มครอง (รวมค่าใช้จ่ายอยู่ในค่ารักษาพยาบาล)
   • ค่าเคลื่อนย้ายกรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน                                     จำนวน 10,000 บาท
   • ค่าใช้จ่ายการส่งศพกลับภูมิลำเนากรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จำนวน 10,000 บาท
   • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอาหารเป็นพิษ                                   จำนวน 10,000 บาท
   • ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ               จำนวน 10,000 บาท

 

แผน 3 : จำนวนผู้เอาประกันภัย ขั้นต่ำต่อปี 1,000-9,999 คน

- Inbound Tour เบี้ยประกันภัย  35 บาท ต่อคน
- Outbound Tour เบี้ยประกันภัย  45 บาท ต่อคน

 • เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  จำนวน 1,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ                                           จำนวน 500,000 บาท
  • ขยายความคุ้มครอง (รวมค่าใช้จ่ายอยู่ในค่ารักษาพยาบาล)
   • ค่าเคลื่อนย้ายกรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน                                     จำนวน 10,000 บาท
   • ค่าใช้จ่ายการส่งศพกลับภูมิลำเนากรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จำนวน 10,000 บาท
   • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอาหารเป็นพิษ                                   จำนวน 10,000 บาท
   • ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ               จำนวน 10,000 บาท

 

แผน 4 : จำนวนผู้เอาประกันภัย ขั้นต่ำต่อปี 10,000 คนขึ้นไป

- Inbound Tour เบี้ยประกันภัย  30 บาท ต่อคน
- Outbound Tour เบี้ยประกันภัย  40 บาท ต่อคน

 • เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  จำนวน 1,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ                                           จำนวน 500,000 บาท
  • ขยายความคุ้มครอง (รวมค่าใช้จ่ายอยู่ในค่ารักษาพยาบาล)
   • ค่าเคลื่อนย้ายกรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน                                     จำนวน 10,000 บาท
   • ค่าใช้จ่ายการส่งศพกลับภูมิลำเนากรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จำนวน 10,000 บาท
   • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอาหารเป็นพิษ                                   จำนวน 10,000 บาท
   • ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ               จำนวน 10,000 บาท

 

   ส่งข้อมูลเพื่อขอทำประกัน   

 

ผู้เอาประกันภัย : นักท่องเที่ยวของผู้ถือกรมธรรม์ ซึ่งจัดและอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ถือกรมธรรม์

อาณาเขตคุ้มครอง :

แผน Inbound Tour คุ้ครองการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทย

แผน Outbound Tour คุ้ครองการเดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศ

ระยะเวลาเอาประกันภัย : 1 ปี (นับตั้งแต่วันที่ตกลงเริ่มเอาประกันภัย)

รับประกันภัยโดย บริษัทมิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เงื่อนไขการรับประกัน

 1. ความคุ้มครองและผลประโยชน์จำกัดความรับผิดชอบต่อการสูญเสียจากอุบัติเหตุแต่ละครั้ง ตามกรมธรรม์สูงสุดไม่เกิน 100,000,000 บาทต่อกรมธรรม์ (ยกเว้นแผน 1 ไม่เกิน 30,000,000 บาทต่อกรมธรรม์)
 2. ผู้ถือกรมธรรม์กรมธรรม์ประกันภัย : บริษัททัวร์ที่มีชื่อเป็นผู้ถือกรมธรรม์เป็นผู้จัดทำประกันภัยนี้เพื่อประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย
 3. ผู้เอาประกันภัย : นักท่องเที่ยวซึ่งจัดและอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ถือกรมธรรม์
 4. ซื้อได้ 1 แผนความคุ้มครอง ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น
 5. ระยะเวลาเอาประกันภัย : 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ตกลงเริ่มเอาประกันภัย
 6. ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย ทุกช่วงอายุ
 7. ผู้ถือกรมธรรม์จะต้องแจ้งรายชื่อผู้เอาประกันภัยและระยะเวลาการเดินทางให้บริษัททราบล่วงหน้าก่อนวันเริ่มต้นการเดินทางอย่างน้อย 24 ชั่วโมง พร้อมกับบันทึกทะเบียนรายชื่อของนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่ได้รับการคุ้มครองตามกรมธรรม์เป็นลายลักษณ์อักษรเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง โดยสามารถให้บริษัทฯ ตรวจสอบรายชื่อและจำนวนนักท่องเที่ยวได้ทันที
 8. ระยะเวลาคุ้มครอง : สูงสุด 30 วัน ต่อ 1 เที่ยวการเดินทาง
 9. ขยายความคุ้มครองกิจกรรมการเล่นสกี, การดำน้ำแบบ SNORKELING, โดยสารเรือสปีดโบ๊ท, การเล่นบานาน่าโบ๊ท, เรือลากร่ม, ซีวอร์คเกอร์, การขี่ม้าหรือขี่ช้าง รวมถึงกิจกรรมต่างๆที่อยู่ภายใต้การดูแลและรับผิดชอบของผู้ถือกรมธรรม์ที่ไม่ได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 10. แผนประกันภัยนี้ ไม่อนุญาตให้ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยรวบรวมหลายบริษัททัวร์ หรือหลายใบอนุญาตประกอบการท่องเที่ยวเพื่อให้ได้จำนวนนักท่องเที่ยวตามแผน ในการใช้ประโยชน์อัตราเบี้ยต่ำสุด และไม่สามารถแยกจำนวนนักท่องเที่ยวออกเป็นกรมธรรม์หลายฉบับได้

กิจกรรมที่ไม่คุ้มครอง : การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองขณะเล่นกิจกรรม ดังนี้

 • ดำน้ำลึก (SCUBA)
 • เจ็ทสกี (Jet Ski)
 • จักรยานเสือภูเขา (Mountain Bike)
 • ล่องแก่ง (Rafting)
 • เซิร์ฟบอร์ด (Surfboard)
 • เวคบอร์ด (Wakeboard)
 • เครื่องเล่น พารามอเตอร์ (Para Miter)
 • การเดินบนสะพานเชือก (Rope Bridge)
 • การปีนหน้าผา / หรือการปีนภูเขา (Rock Climbing)
 • การโรยตัวจากภูเขา หรือหน้าผา (Abseiling)
 • การโหนตัวจากที่สูง (Sky Slider by rope or sling)โหนสลิงเหินเวหา โล้ชิงช้า ปีนไต่ยอดไม้
 • การเดินป่าที่ต้องค้างแรม (Trekking - Hike)
 • การปีนตาข่ายเชือกจากภูเขา หน้าผา หรือต้นไม้ (Spider Web Climbing)
 • การขับรถบิ๊กไบค์และขับรถวิบาก (Big Bike and Off Road Bike / Car)
 • และที่ระบุยกเว้นภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย and specifixed except under the standard insurance policy

ติดต่อพนักงาน

Tel : 085-541-4917

ID Line : @pragan

ตารางผลประโยชน์ / ความคุ้มครอง : ชับบ์สามัคคีประกันภัย


ผู้เอาประกันภัย : นักท่องเที่ยวของผู้ถือกรมธรรม์ นักท่องเที่ยว Inbound - Outbound - Domestic ที่ได้ลงทะเบียนบันทึกไว้ล่วงหน้าเป็นนักท่องเที่ยว ซึ่งจัดและอยู่ภายใต้การดูแลบริการของผู้ถือกรมธรรม์

อาณาเขตคุ้มครอง : เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ, เดินทางเข้ามาในประเทศไทย, เดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศ ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลกและในประเทศไทย ยกเว้น อิหร่าน,ซีเรีย,คิวบา,เกาหลีเหนือ,ซูดานเหนือ,เวเนซูเอลา,สาธารณรัฐไครเมีย,สาธารณรัฐประชาชนดอแนตสก์,สาธารณรัฐประชาชนลูฮันสก์

ระยะเวลาเอาประกันภัย : 1 ปี (นับตั้งแต่วันเริ่มคุ้มครอง)

 
Plan 1 : Standard Tour

 • จำนวนผู้เอาประกันภัย ขั้นต่ำต่อปี 100-9,999 คน / เบี้ยประกันภัย  28 บาท ต่อคน
 • จำนวนผู้เอาประกันภัย ขั้นต่ำต่อปี 10,000 คนขึ้นไป / เบี้ยประกันภัย  27 บาท ต่อคน
  • เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จำนวน 1,000,000 บาท
  • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ                                          จำนวน 500,000 บาท

Plan 2 : Silver Tour

 • จำนวนผู้เอาประกันภัย ขั้นต่ำต่อปี 100-9,999 คน / เบี้ยประกันภัย  35 บาท ต่อคน
 • จำนวนผู้เอาประกันภัย ขั้นต่ำต่อปี 10,000 คนขึ้นไป / เบี้ยประกันภัย  34 บาท ต่อคน 
  • เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จำนวน 1,000,000 บาท
  • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ                                          จำนวน 500,000 บาท
  • การเคลื่อนย้ายทางการแพทย์ฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา จำนวน 250,000 บาท
  • การส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา วงเงินคุ้มครองรวมอยู่ในข้อ 3
  • อาหารเป็นพิษ (เฉพาะอายุ 0-70 ปี) จำนวน 4,000 บาท
  • ขยายความคุ้มครองครอบคลุมอุบัติเหตุจากกิจกรรมดำน้ำตื้น สปีดโบท บานาน่าโบท เจ็ตสกี พาราเซลลิ่ง (ลากโดยเรือสปีดโบท) ซีวอล์คเกอร์ (รวมอยู่มในข้อตกลงความคุ้มครองข้อ 2 ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) (เฉพาะอายุ 0-70 ปี) จำนวน 50,000 บาท
  • ค่ารักษาพยาบาลภัยก่อการร้าย (เฉพาะอายุ 0-70 ปี) จำนวน 100,000 บาท
  • วงเงินความรับผิดชอบสูงสุดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง จำนวน 50,000,000 บาท

 

Plan 3 : Gold Tour

 • จำนวนผู้เอาประกันภัย ขั้นต่ำต่อปี 100-9,999 คน / เบี้ยประกันภัย  42 บาท ต่อคน
 • จำนวนผู้เอาประกันภัย ขั้นต่ำต่อปี 10,000 คนขึ้นไป / เบี้ยประกันภัย  41 บาท ต่อคน
  • เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จำนวน 1,000,000 บาท
  • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ                                          จำนวน 500,000 บาท
  • การเคลื่อนย้ายทางการแพทย์ฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา จำนวน 500,000 บาท
  • การส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา วงเงินคุ้มครองรวมอยู่ในข้อ 3
  • อาหารเป็นพิษ (เฉพาะอายุ 0-70 ปี) จำนวน 8,000 บาท
  • ขยายความคุ้มครองครอบคลุมอุบัติเหตุจากกิจกรรมดำน้ำตื้น สปีดโบท บานาน่าโบท เจ็ตสกี พาราเซลลิ่ง (ลากโดยเรือสปีดโบท) ซีวอล์คเกอร์ (รวมอยู่มในข้อตกลงความคุ้มครองข้อ 2 ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) (เฉพาะอายุ 0-70 ปี) จำนวน 50,000 บาท
  • ค่ารักษาพยาบาลภัยก่อการร้าย (เฉพาะอายุ 0-70 ปี) จำนวน 200,000 บาท
  • วงเงินความรับผิดชอบสูงสุดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง จำนวน 50,000,000 บาท

  ส่งข้อมูลเพื่อขอทำประกัน   

 

รับประกันภัยโดย บริษัทชับบ์สามามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เงื่อนไขการรับประกัน

 1. ผู้ถือกรมธรรม์จะต้องแจ้งรายชื่อผู้เอาประกันภัยและระยะเวลาการเดินทางให้บริษัททราบล่วงหน้าก่อนวันเริ่มต้นการเดินทางอย่างน้อย 24 ชั่วโมง พร้อมกับบันทึกทะเบียนรายชื่อของนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่ได้รับการคุ้มครองตามกรมธรรม์เป็นลายลักษณ์อักษรเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง โดยสามารถให้บริษัทฯ ตรวจสอบรายชื่อและจำนวนนักท่องเที่ยวได้

ติดต่อพนักงาน

Tel : 085-541-4917

ID Line : @pragan

ประกันเดินทางในประเทศ ให้ความคุ้มครองชีวิต และค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุทั้งเล็ก และใหญ่ ให้คุณท่องเทียวได้อย่างมั่นใจในทุกทริป ไร้กังวล ระหว่างการเดินทางทั่วไทย

ประกันเดินทางสำหรับธุรกิจทัวร์นำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สำหรับทัวร์กิจกรรมเสี่ยงภัย (Adventure) คือการนำเที่ยยวที่ให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ และเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าทัวร์ทั่วไป อาทิเช่น คายัค, การเล่นกระดานโต้คลื่น, วินด์เซิร์ฟ, แล่นเรือ, เจ็ตสกี, ล่องแก่ง, ล่องแพ, การดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจ, การไต่หน้าผา, การปีนเขา, การเดินบนสะพานเชือกจากภูเขา หน้าผา หรือต้นไม้ (Spider Web Climbing), การเดินป่าที่ต้องค้างแรม, จักรยานเสือภเูขา, การขี่ม้าหรือขี่ช้าง, การขับขี่รถ ATV, การโหนตัวจากที่สูง (SkySliderbyropeor sling) หรือกระเช้าลอยฟ้า, บันจี้จัมพ์

image

ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางแบบกลุ่ม สำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ทั่วโลก)

ความคุ้มครอง (Coverage)

การประกันเดินทางสำหรับธุรกิจทัวร์นี้ เหมาะกับผู้ประกอบการธุรกิจทัวร์ นำเที่ยว และมัคคุเทศก์ เพื่อคุ้มครองนักท่องเที่ยว เป็นภาคบังคับที่จะต้องมีประกันเดินทางทัวร์ เพื่อไปยื่นขอใบอนุญาติ หรือต่ออายุใบอนุญาติ กับ ททท. ให้ความคุ้มครองผู้ที่เอาประกันภัยที่ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระยะเวลาการเดินทาง โดยให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก (รวมประเทศไทย) (Worldwide Coverrage (included Thailand) for Accidental Benefit)

ประเทศที่ไม่คุ้มครอง : อิหร่าน, ซีเรีย, คิวบา, เกาหลีเหนือ, ซูดานเหนือ (Exclusion Countries : Iran, Syria, Cuba, North Horea, North Sudan)

ระยะเวลาเอาประกันภัยของประกันเดินทางทัวร์ (Period of Insurance)

มีระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่เริ่มคุ้มครองของผู้ถือกรมธรรม์ / 1 Year from effective date

ผู้ที่ได้รับความคุ้มครอง (Insured Person)

นักท่องเที่ยว Inbound - Outbound - Domestic ที่ได้ลงทะเบียนบันทึกไว้ล่วงหน้าเป็นนักท่องเที่ยวภายใต้การดูแลและบริการของผู้ถือกรมธรรม์ประกันเดินทางทัวร์ (Inbound - Outbound - Domestic Tourist who is declared from Policy Holder prior trip)

อายุที่รับประกันภัย (Age of Insured)

อายุ ตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป

ติดต่อพนักงาน

ID Line : @pragan

   ส่งข้อมูลเพื่อขอทำประกัน   

ประกันเดินทางทัวร์_มิตรแท้

ประกันอุบัติเหตุเดินทางสำหรับธุรกิจทัวร์ และมัคคุเทศก์ ของ บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

ประกันเดินทางทัวร์

ประกันอุบัติเหตุเดินทาง สำหรับธุรกิจทัวร์ เริ่มต้น 24 บาทต่อคน ขั้นต่ำ 200 คน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0

 

ผลิตภัณฑ์

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้